Welke soorten borstkanker zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten borstkanker. Ieder soort heeft zijn eigen kenmerken en dat betekent soms ook een ander type behandeling. Ook zijn er voorlopers van borstkanker, dit zijn afwijkingen die nog geen borstkanker te noemen zijn.

Invasief Carcinoom NST

Invasief carcinoom ‘niet-speciale-type’ is het meest voorkomende type borstkanker. Deze soort kan aanvoelen als een harde knobbel in de borst, maar het is ook mogelijk dat de het niet of nauwelijks te voelen is. Deze tumor dringt het omliggende weefsel binnen. Daarbij valt te denken aan vetweefsel of de wand van de borst. Ook kan het invasief carcinoom NST uitzaaien naar andere organen.

Invasief lobulair carcinoom

Ongeveer 10% van alle soorten borstkanker is een invasief lobulair carcinoom. Net zoals bij het invasief carcinoom NST kunnen de kankercellen bij dit type borstkanker omliggende weefsels binnendringen. Bovendien kunnen deze uitzaaien naar andere organen. Het verschil zit hem in het feit hoe de cellen er onder een microscoop uitzien.

Deze tumor is vaak alleen te voelen als een zwelling van de borst. Omdat dit op een mammo- of echografie niet altijd goed te zien is, biedt een MRI-scan uitkomst.

Ductaal carcinoma in situ (DCIS)

Dit is de meest voorkomende voorloper. Het is een medische term voor een toename van afwijkende cellen in de borst. Deze cellen zijn mogelijk kwaadaardig. Er is echter geen sprake van binnendringen van het omliggend weefsel of uitzaaiingen.

Lobulair carcinoma in situ (LCIS)

Dit is, net als DCIS, een toename van afwijkende cellen in de borst. LCIS kan uitgroeien tot borstkanker, maar het is niet duidelijk hoe vaak dit gebeurt. Dit type voorloper geeft bijna nooit klachten. Daardoor wordt de afwijking bijna nooit opgemerkt op een mammografie. Het wordt vaak per toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij onderzoek voor andere afwijkingen in de borst.

HER2-positieve borstkanker

Bij dit type borstkanker is er veel van het eiwit HER2 op de tumor te vinden. Dit is bij ongeveer 10% van de soorten borstkanker het geval.

Hormoongevoelige borstkanker

Soms groeit borstkanker onder invloed van oestrogeen en progesteron, dit zijn vrouwelijke geslachtshormonen. Wanneer dit gebeurt is de tumor hormoongevoelig. Bij ongeveer 75% van de borstkanker indicaties is dit het geval.

Triple negatieve borstkanker

Dit type borstkanker is op drie manieren negatief, vandaar de naam. De tumor groeit niet onder invloed van oestrogeen. Ook groeit de tumor niet onder invloed van progesteron. Bovendien is de tumor niet HER2-positief. Bij ongeveer 15% van het soorten borstkanker is dit het geval.

Protonentherapie bij borstkanker

Bij de diagnose borstkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Dit hangt van diverse factoren af, zoals het soort borstkanker, kenmerken van de tumor en de grootte van de tumor. Lees daarover meer op kanker.nl.

Ongeveer 5% van het aantal patiënten dat bestraald moet worden voor borstkanker komt in aanmerking voor protonentherapie. Dit is een nauwkeurige bestralingstechniek, waarbij er minder stralingsdosis in omliggend weefsel komt. Daardoor is de kans op bijwerkingen lager. Met name patiënten met een verhoogd risico op complicaties aan het hart hebben baat bij een behandeling met protonen. Om te weten of u in aanmerking komt voor protonentherapie moet er een planningsvergelijking uitgevoerd worden. Lees alles over protonentherapie bij borstkanker op deze pagina.

Download de brochure 'Protonentherapie bij borstkanker'

Zie ook

Ervaring bestraling borst – Patiëntervaring Janny

Borstkankerpatiënten kunnen ook met protonen worden bestraald, waardoor de kans op bijvoorbeeld langdurige hartproblemen lager is dan bij fotonen. Janny kan daarover meepraten. Zij kreeg protonentherapie voor een knobbeltje in haar borst en blikt terug op deze periode. “Het bestralen zelf duurt maar 5 minuten.”