Wat zijn symptomen van slokdarmkanker?

Er zijn meerdere symptomen bij slokdarmkanker. Deze treden echter vaak pas op als de tumor er al een tijd zit. Dat is de reden dat slokdarmkanker vrijwel nooit vroeg wordt ontdekt. De belangrijkste symptomen bij slokdarmkanker zijn: eten wat blijft steken, moeite met slikken, afvallen, zware ontlasting en vermoeidheid en duizeligheid. Lees op deze pagina meer over symptomen van slokdarmkanker.

Eten blijft steken

Na of tijdens het eten blijft het eten steken, of wil het niet door de slokdarm zakken. Artsen noemen dit ook wel passageklachten. Meestal beginnen deze klachten bij het eten van vast voedsel.

Moeite met slikken

Ook moeite met slikken is een belangrijk symptoom wat kan wijzen op slokdarmkanker. Wanneer u iets doorslikt heeft u het gevoel dat er een soort prop in uw keel zit. In het begin gebeurt dit enkel bij vast voedsel. In een later stadium is het mogelijk dat het ook moeilijk is om vloeibaar voedsel door te slikken.

Afvallen zonder duidelijke oorzaak

Door bovengenoemde klachten is het mogelijk dat u minder gaat eten, of meer vloeibaar voedsel gaat eten. In vloeibaar voedsel zitten vaak minder belangrijke voedingsstoffen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot afvallen. Daarnaast wordt afvallen mogelijk veroorzaakt door minder eetlust of doordat de tumor veel energie gebruikt.

Zware ontlasting

Door de tumor in de slokdarm is het mogelijk dat ook het slijmvlies van de slokdarm beschadigd is. Daardoor ontstaan er mogelijk kleine bloedingen in de slokdarm. Dit wordt vaak niet opgemerkt, maar zware ontlasting kan een teken zijn van het bloedverlies.

Vermoeidheid en duizeligheid

Wanneer bovengenoemd slijmvlies inderdaad beschadigd is kan het bloedverlies ook leiden tot bloedarmoede. Hiervan zijn de klachten vermoeidheid en duizeligheid.

Ga bij klachten naar de huisarts

Andere mogelijke klachten zijn:

  • Vaak brandend maagzuur
  • Een teerachtige pikzwarte ontlasting
  • Langdurige hikklachten
  • Pijnlijk en/of vol gevoel in de buurt van het borstbeen
  • Hoesten en verslikken
  • Het braken van bloed
  • Een schorre stem en/of heesheid

De kans op genezing is groter wanneer de tumor vroeg ontdekt wordt. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op de symptomen van slokdarmkanker. Wat het lastig maakt, is dat deze klachten ook een andere oorzaak kunnen hebben. Bijvoorbeeld andere aandoeningen in de maag of slokdarm. Ga bij klachten altijd naar de huisarts.

Behandeling slokdarmkanker

Wanneer u de diagnose slokdarmkanker krijgt zijn er diverse opties voor behandeling. Indien voor u één van deze opties bestraling is komt u mogelijk in aanmerking voor protonentherapie. Protonentherapie is een vorm van bestraling. Bestraling bij patiënten met slokdarmkanker kan leiden tot problemen met het hart of de longen. Met protonentherapie is de kans op (langdurige) bijwerkingen lager. Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker leest u hier.

Meer informatie over slokdarmkanker?

Download de brochure 'Protonentherapie bij slokdarmkanker'

Zie ook

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Als u bestraald moet worden voor slokdarmkanker, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bestralingsbehandeling met protonen. Hier leest u meer over deze behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie in het UMCG.