Wat is een Slokdarmcarcinoom?

In de medische wereld bestaan er diverse termen voor ziekten. Het slokdarmcarcinoom bijvoorbeeld. Wat betekent slokdarmcarcinoom nu precies?

Slokdarmcarcinoom betekent slokdarmkanker

Carcinoom is een Latijns woord voor kwaadaardige tumor. Dit woord gebruikt men in de medische wereld vaak. Om de locatie van deze kwaadaardige tumor aan te wijzen gebruiken artsen de locatienaam vaak voor carcinoom. Een kwaadaardige tumor in de slokdarm wordt daarom ook wel slokdarmcarcinoom genoemd. De gehele Latijnse naam is ‘oesofaguscarcinoom’.

slokdarmkanker oesofaguscarcinoom Bron: UMCG

Twee soorten Slokdarmkanker

Er zijn grofweg twee soorten van het slokdarmcarcinoom. Namelijk het plaveiselcelcarcinoom en het adenocarcinoom. Plaveiselcellen verhullen de slokdarm. Dit heet plaveiselepitheel. Hier kan kanker uit voortkomen. Deze vorm van kanker noemt men dan een plaveiselcelcarcinoom. Het adenocarcinoom ontstaat gewoonlijk in een Barret-slokdarm. Dit komt dan vaak voor in het onderste gedeelte van de slokdarm (zie afbeelding).

Slokdarmkanker is een ernstige ziekte. Het wordt dan ook vaak pas laat ontdekt. Het UMCG is specialist in de behandeling van deze zeldzame kankersoort.

Behandeling Slokdarmcarcinoom

Op deze pagina leest u meer over de symptomen van een slokdarmcarcinoom. Wanneer u de diagnose slokdarmkanker krijgt zijn er verschillende mogelijkheden voor behandeling. Deze bespreekt uw behandelend arts met u. Is bestraling onderdeel van het behandelplan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een behandeling met protonentherapie.

Protonentherapie is een vrij nieuwe vorm van bestraling. Deze behandeling wordt sinds 2018 in het UMCG aangeboden. Bestraling bij patiënten met kanker in de slokdarm kan leiden tot problemen met het hart of met de longen. Het risico hierop is groter naarmate de stralingsdosis in de genoemde organen ook toeneemt. Bij enige patiënten is de stralingsdosis in deze organen met fotonen, de standaard bestraling, al vrij laag. Dan is er ook geen extra voordeel te verwachten van protonenbestraling.

Maar er zijn ook patiënten, waarbij de stralingsdosis in het hart of de longen met fotonen vrij hoog is. Daardoor is er een verhoogd risico op schade aan deze organen door de bestraling. Is dat het geval? Dan kan uw behandelend radiotherapeut-oncoloog een zogenaamde planningsvergelijking aanvragen om te onderzoeken of bestraling met protonen dit risico mogelijk vermindert.
Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker leest u hier.

Download de brochure 'Protonentherapie bij slokdarmkanker'

Zie ook

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Als u bestraald moet worden voor slokdarmkanker, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bestralingsbehandeling met protonen. Hier leest u meer over deze behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie in het UMCG.