Wat is een Oesofaguscarcinoom?

In de medische wereld zijn er veel termen die niet direct de betekenis duidelijk laten zien. Het oesofaguscarcinoom bijvoorbeeld. Wat betekent oesofaguscarcinoom nu precies? Oesofaguscarcinoom is de Latijnse naam voor slokdarmkanker.

Oesofaguscarcinoom is hetzelfde als Slokdarmkanker

Carcinoom is het Latijnse woord voor kwaadaardige tumor. Dit wordt in de medische wereld dan ook veel gebruikt. Om de plaats van deze kwaadaardige tumor te duiden gebruiken artsen vaak de Latijnse naam van de locatie van het carcinoom. Oesofagus betekent slokdarm. Vandaar dat het oesofaguscarcinoom dus slokdarmkanker betekent.

slokdarmkanker oesofaguscarcinoom Bron: UMCG

Twee soorten Slokdarmkanker

Er zijn grofweg twee soorten slokdarmkanker. Dit zijn het plaveiselcelcarcinoom en het adenocarcinoom. Plaveiselcellen bedekken de slokdarm. Dit noemen we plaveiselepitheel. Hier kan kanker ontstaan. Deze vorm van kanker heet dan ook plaveiselcelcarcinoom. Het adenocarcinoom ontstaat meestal in een Barret-slokdarm. Dit komt meestal voor in het onderste gedeelte van de slokdarm.

Slokdarmkanker is een ernstige ziekte, welke vaak pas laat ontdekt wordt. Het UMCG is gespecialiseerd in de behandeling van deze zeldzame kankersoort.

Behandeling Slokdarmkanker

Op deze pagina leest u meer over de symptomen van slokdarmkanker. Wanneer u de diagnose oesofaguscarcinoom krijgt zijn er diverse mogelijkheden voor behandeling. Deze bespreekt de behandelend arts met u. Wanneer bestraling onderdeel is van het behandelplan komt u mogelijk in aanmerking voor protonentherapie.

Protonentherapie is een nieuwe vorm van bestraling. Deze therapie wordt sinds 2018 in het UMCG aangeboden. Bestraling bij patiënten met een tumor in de slokdarm kan leiden tot problemen met het hart of de longen. Het risico hierop neemt toe naarmate de stralingsdosis in deze organen ook toeneemt. Bij sommige patiënten is de stralingsdosis in deze organen met fotonen, de standaard bestraling, al erg laag. Dan is er geen extra voordeel te verwachten van protonentherapie.

Er zijn echter ook patiënten, waarbij de stralingsdosis in het hart of de longen met fotonen erg hoog is. Daardoor is er een verhoogd risico op schade aan deze organen. Als dat het geval is, dan kan de behandelend radiotherapeut-oncoloog een zogenaamde planningsvergelijking aanvragen om te onderzoeken of bestraling met protonen dit risico kan verminderen. Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker leest u hier.

Download de brochure 'Protonentherapie bij slokdarmkanker'

Zie ook

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Als u bestraald moet worden voor slokdarmkanker, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bestralingsbehandeling met protonen. Hier leest u meer over deze behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie in het UMCG.