Wat is een Lymfoom?

Vele typen kanker en tumoren hebben een naam uit het Latijn. Daardoor is niet altijd duidelijk wat er precies mee bedoelt wordt. Daarom geven wij op deze pagina antwoord op de vraag: Wat is een lymfoom?

Betekenis

Lymfoom betekent letterlijk een gezwel van het lymfestelsel. De term is afkomstig van lymfocyten, dit zijn een soort witte bloedcellen. Deze zijn belangrijk voor de afweer van het lichaam tegen bepaalde ziektes en infecties. Het netwerk van lymfocyten en lymfebanen wordt het lymfesysteem of lymfestelsel genoemd.

Wanneer de lymfocyten abnormaal groeien of ongecontroleerd delen, ontstaat er een gezwel. Meestal wordt dit gezwel aangetroffen in de lymfeklieren. In andere gevallen in omliggende organen, zoals de lever of longen. Wanneer dit gezwel kwaadaardig is, noemt men het een maligne lymfoom.

Hodgkin en Non Hodgkin Lymfoom

Er zijn meer dan 50 soorten lymfeklierkanker. Er zijn twee hoofdgroepen:

Ook het Hodgkin-lymfoom is verder onder te verdelen, maar de grote meerderheid van de typen noemt men klassiek hodgkinlymfoom.

Het Non-Hodgkin-Lymfoom is een verzamelnaam. De groep bestaat uit zo’n 50 soorten lymfeklierkanker. Deze soorten zijn meestal duidelijk anders in het verloop en de behandeling van de ziekte.

Protonentherapie bij een Lymfoom in de Borstkas

Wanneer u of iemand in uw omgeving een lymfoom in de borstkas heeft komt u mogelijk in aanmerking voor behandeling met protonen. Protonentherapie is een nieuwe vorm van bestraling. Hierbij gaat de straling nauwkeuriger naar de tumor. Daardoor komt er minder stralingsdosis in omliggend, gezond weefsel. Dit kan resulteren in minder (langdurige) bijwerkingen. Lees op deze pagina meer over protonentherapie.

Wanneer uit een planningsvergelijking blijkt dat de patiënt aanzienlijk voordeel ervaart van behandeling met protonen kan deze doorverwezen worden. U kunt ook een second opinion aanvragen.

Meer lezen over protonentherapie bij een (Hodgkin of Non Hodgkin) lymfoom in de borstkas? Kijk dan op deze pagina of download onderstaande brochure.

Download de brochure 'Protonentherapie bij een lymfoom in de borstkas'

Zie ook

Hoe gaat het met... Paula?

Paula (27) is een jonge meid, die midden in het leven staat. Begin 2019 is echter alles voor Paula veranderd: ze kreeg te horen dat ze gediagnosticeerd was met de ziekte van Hodgkin, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Samen met Paula blikken we terug op de intensieve en onzekere periode van onderzoeken, chemokuren en bestralingen.