Wat is een glottistumor?

In de medische wereld kent men vele benamingen voor ziekten. Daardoor is niet altijd duidelijk wat men er mee bedoelt. Wij vertellen op deze pagina graag meer over de glottistumor. Dit is eigenlijk een vorm van strottenhoofdkanker. Een glottistumor is een tumor aan de stembanden.

Glottistumor, een vorm van strottenhoofdkanker

Strottenhoofdkanker noemt men ook wel larynxkanker of larynxcarcinoom. Het is de meest voorkomende tumor in het hoofd-halsgebied. Hieronder vallen ook weer diverse vormen van kanker. Daarbij onderscheidt men de glottis, supraglottis en subglottis. Glottis betekent stembanden. Een glottistumor is dus een tumor aan de stembanden. Supraglottis betekent valse stembanden en de subglottis is het gebied onder de stembanden, daar kan ook kanker ontstaan. Toch spreekt men in de meeste gevallen van stembandkanker, oftewel een glottistumor.

Symptomen glottistumor

Zoals bij iedere vorm van kanker zijn de symptomen erg afhankelijk van de locatie en grootte van de tumor. Bij de glottistumor is de meest voorkomende en bovendien meest opvallende klacht heesheid. In de meeste gevallen zorgt deze tumor voor heesheid, omdat een kleine afwijking aan de stemband al heesheid als gevolg heeft. In combinatie met de groeiende aandacht voor kanker en specifiek hoofd-halskanker zorgt dit opvallende symptoom dat de tumor redelijk snel ontdekt wordt.

Behandeling van een glottistumor

De behandeling van stembandkanker is voor iedere patiënt uniek. De behandelend arts stelt deze behandeling voor u vast. Over het algemeen zijn bestraling en lasertherapie veelvoorkomende behandelingen, soms in combinatie met chemotherapie. In andere gevallen bestaat de behandeling uit een operatie, waarbij het strottenhoofd of de tumor verwijderd wordt.

Protonentherapie

Is bestraling onderdeel van uw behandelplan voor een glottistumor? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor protonentherapie. Dit is een vorm van bestraling waarbij de straling erg nauwkeurig in de tumor komt. De straling in omliggend weefsel is daardoor relatief laag in vergelijking met fotonenbestraling, de standaard vorm. Dit kan leiden tot minder bijwerkingen.

Om erachter te komen of protonentherapie aanzienlijk voordeel biedt moet er een planningsvergelijking gemaakt worden. Als hieruit blijkt dat u in aanmerking komt voor protonenbestraling kunt u door uw behandelend arts doorverwezen worden.

Op deze pagina leest u meer over protonentherapie bij hoofd-halskanker, hieronder valt namelijk de glottistumor. U kunt ook onze brochure downloaden.

Download de brochure 'Protonentherapie bij Hoofd-halskanker'

Zie ook

Protonentherapie bij Hoofd-halskanker

De glottistumor is een vorm van hoofd-halskanker. Bestraling bij patiënten met hoofd-halskanker kan gedurende de rest van het leven leiden tot problemen met slikken en een droge mond. Wilt u meer weten over protonentherapie als behandeling van hoofd-halskanker? Kijk dan op deze pagina.