Wat is de Oorzaak van Slokdarmkanker?

Slokdarmkanker is een ernstige ziekte. In veel gevallen wordt deze ziekte pas laat ontdekt. Hoe eerder deze ziekte ontdekt wordt, hoe beter. Maar voorkomen is uiteraard nog beter. Lees daarom op deze pagina meer over de oorzaak van slokdarmkanker.

Oorzaak Slokdarmkanker

Het is meestal lastig om een exacte oorzaak aan te wijzen voor slokdarmkanker. Toch zijn er zaken die de kans hierop kunnen vergroten. Zeker wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een combinatie van factoren. Factoren die een oorzaak van slokdarmkanker kunnen zijn bijvoorbeeld:

 • Alcoholgebruik
 • Roken
 • Overgewicht
 • Ongezonde voeding
 • Vaak brandend maagzuur hebben (reflux)
 • Drinken van erg hete dranken

Er zijn onderzoeken gaande om te kijken of ook erfelijkheid een rol speelt als oorzaak van slokdarmkanker.

Meer informatie over de symptomen van slokdarmkanker leest u op deze pagina.

Behandeling Slokdarmkanker

Het UMCG is gespecialiseerd in de behandeling van de zeldzame kankersoort slokdarmkanker. Afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte, locatie en kenmerken van de tumor maakt de arts een behandelplan. Er zijn dan ook meerdere behandelingen mogelijk, namelijk:

 • Endoscopische behandeling
 • Operatie
 • Stent plaatsen
 • Chemotherapie
 • Chemoradiatie
 • Bestraling (fotonen- of protonen)

Meer informatie hierover vindt u op de website van het UMCG zelf.

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Bestraling is een behandeling voor slokdarmkanker. Als dit in uw behandelplan voorkomt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor protonentherapie. Dit is een vrij nieuwe vorm van bestraling. Bij deze bestraling komt de straling nauwkeuriger in de tumor. Daardoor krijgt omliggend weefsel minder stralingsdosis. Als gevolg daarvan kan de behandeling met protonen in minder bijwerkingen van de bestraling resulteren.

Om te ontdekken of u in aanmerking komt voor protonentherapie doen wij ten eerste een planningsvergelijking. Geeft de uitslag aan dat er aanzienlijk meer voordeel te behalen is met protonenbestraling t.o.v. de standaardbestraling met fotonen? Dan kan uw behandelend arts u doorverwijzen voor behandeling met protonentherapie in het UMCG Protonentherapiecentrum.

Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker leest u op deze pagina.

Download de brochure

Zie ook

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Bestraling bij patiënten met slokdarmkanker kan leiden tot problemen met het hart of de longen. Het risico hierop neemt toe naarmate de stralingsdosis in deze organen toeneemt. Protonentherapie biedt mogelijk uitkomst hierin, omdat er dan minder straling in omliggend weefsel komt.