Verdeling van de indicaties protonenbehandelingen

Op onze website leest u voor wie protonentherapie beschikbaar is en hoeveel mensen daarvoor in aanmerking komen. Maar welke kankersoorten bestralen wij nu eigenlijk het meest hier in het UMCG Protonentherapiecentrum?

In dit overzicht is te zien dat de meeste patiënten die wij het afgelopen jaar bestraald hebben patiënten met hoofd-halskanker zijn (38%). Daarna volgen de patiënten met borstkanker (19%) en kinderen met kanker en patiënten met longkanker (beide 14%).  Ook patiënten met een tumor in het zenuwstelsel hebben wij regelmatig bestraald met protonentherapie (13%).

Met de goedkeuring van de behandeling met protonentherapie van een schedelbasistumor en slokdarmkanker hopen wij de komende periode hier meer patiënten mee te kunnen bestralen. Door het bestralen met protonentherapie is de bestralingsdosis hoger, maar wordt de kans op bijwerkingen niet groter. Dit zorgt ook voor een hogere kans op genezing op de lange termijn.

Daarnaast komen kinderen altijd in aanmerking voor protonentherapie. Wij hopen nog meer kinderen te kunnen behandelen, omdat de voordelen van protonentherapie zo groot zijn voor hen. Omdat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling, is protonentherapie minder schadelijk.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor protonentherapie? Om inzichtelijk te maken of er aanzienlijk voordeel te behalen is met protonentherapie moet er een planningsvergelijking gemaakt worden. Uw behandelend specialist kan dit aanvragen via onze website.

 

Terug naar overzicht