Welke indicaties worden het meest behandeld?

Op onze website leest u voor wie protonentherapie beschikbaar is en hoeveel mensen daarvoor in aanmerking komen. Maar welke kankersoorten bestralen wij nu eigenlijk het meest in het UMCG Protonentherapiecentrum?

In dit overzicht is te zien dat de meeste patiënten die wij het afgelopen jaar bestraald hebben patiënten met hoofd-halskanker zijn (38%). Daarna volgen de patiënten met borstkanker (19%) en kinderen met kanker en patiënten met longkanker (beide 14%).  Ook patiënten met hersentumoren hebben wij regelmatig bestraald met protonentherapie (13%).

Nu de behandeling met protonentherapie voor patiënten met lymfeklierkanker en slokdarmkanker ook wordt vergoed, verwachten wij de komende periode meer patiënten met deze tumoren te gaan behandelen met protonentherapie. Door het bestralen met protonentherapie wordt de kans op levenslange bijwerkingen en complicaties aanzienlijk verkleind.

In principe komen kinderen bijna altijd in aanmerking voor protonentherapie. Voor hen zijn de voordelen van protonentherapie nog groter dan voor volwassenen,  omdat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling. Omdat met protonentherapie de dosis in de gezonde weefsels kan worden verkleind, neemt de kans op ernstige complicaties (bv. complicatis van het hart) in de rest van het leven af.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor protonentherapie? Om inzichtelijk te maken of er aanzienlijk voordeel te behalen is met protonentherapie moet er een planningsvergelijking gemaakt worden. Uw behandelend specialist kan dit aanvragen via onze website.

 

Terug naar overzicht