Veelgestelde vragen over protonentherapie bij borstkanker

Als u bestraald moet worden voor borstkanker dan komt er veel op u af. Alle vragen die u heeft kunt u aan uw arts stellen. We hebben de veelgestelde vragen die patiënten hebben verzameld. Hieronder leest u deze vragen en de antwoorden daarop.

Komt ik in aanmerking voor protonentherapie? 

We mogen niet iedereen behandelen met protonentherapie. Op basis van het Landelijke Indicatie Protocol Protonentherapie mammacarcinoom wordt bepaald welke patiënten in aanmerking komen voor protonentherapie. In het geval van borsttumoren komt ongeveer 5% van de patiënten in aanmerking voor protonentherapie. Wanneer u borstkanker heeft kunt u via uw behandelend arts een planningsvergelijking aanvragen waarin bekeken wordt of u voordeel heeft van protonentherapie.

infographic umcg protonentherapie planningsvergelijking

Hoe kan ik een verwijzing krijgen voor protonentherapie? 

U kunt bij uw radiotherapeut-oncoloog een planningsvergelijking aanvragen. Uw radiotherapeut-oncoloog  zorgt dat wij de gegevens ontvangen die we nodig hebben voor het maken van een planningsvergelijking. Met deze planningsvergelijking onderzoeken wij of bestraling met protonen in uw situatie een voordeel op kan leveren ten opzichte van fotonen.  Lees meer informatie over een planningsvergelijking.

Hoelang duurt de bestraling? 

De bestraling van de borst(wand) duurt 20 tot 25 minuten. Dit is de tijd die nodig is om u goed te positioneren en de tijd dat het bestralingsapparaat echt straling afgeeft. Dit wordt gedaan door de radiotherapeutisch laboranten die de behandeling uitvoeren en begeleiden.

umcg protonentherapie bestraling

Van welke bijwerkingen kan ik last hebben? 

De bijwerkingen die mogelijk ontstaan bij protonentherapie zijn dezelfde als bij fotonentherapie. Tijdens en kort na de bestraling kan dat zijn: vermoeidheid, huidreactie en eventueel slikklachten. Wanneer u bestraald wordt met protonen dan kan de kans op bijwerkingen lager zijn dan bij bestraling met fotonen.

Op lange termijn is de verwachting dat het risico op een hartinfarct minder zal zijn dan met fotonentherapie.

Is na de behandeling de tumor weg?

Als u start met protonentherapie dan heeft u al een operatie of chemotherapie gehad om de tumor weg te halen. De bestraling bij borstkanker wordt gegeven om eventuele achtergebleven kwaadaardige cellen na de operatie of chemotherapie kapot te maken. Dit verkleint de kans dat de kanker terugkomt.

Hoeveel kleiner is de kans op hartschade bij behandelingen met protonentherapie?

Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor protonenbestraling bij borstkanker maken we een planningsvergelijking. Met een planningsvergelijking kunnen we berekenen of de kans op bijwerkingen lager is bij protonenbestraling in vergelijking met fotonenbestraling. Hoeveel kleiner de kans is verschilt per persoon. Wanneer de kans op hartschade minstens 2% lager is dan bij fotonenbestraling, komt iemand in aanmerking voor protonentherapie.

Zijn er dingen in het dagelijks leven die ik moet aanpassen tijdens de bestraling?

Wanneer u bestraald wordt met protonen hoeft u weinig aan te passen in het dagelijks leven. We geven het advies om niet in bad te gaan, niet te zwemmen of een sauna te bezoeken.

Meer weten over protonentherapie bij borstkanker?

Download informatie brochure
Vergelijking protonenbestraling en fotonenbestraling bij borstkanker

Zie ook

Patiëntenervaringen

Wilt u meer weten over hoe het is om protonentherapie te ondergaan? Lees dan de patiëntenervaring van Janny. Zij kreeg protonentherapie voor een knobbeltje in haar borst en blikt in deze blog terug op deze periode. “Het bestralen zelf duurt maar 5 minuten.”