Vaker kanker in Nederland – Een Europese vergelijking

In Nederland komt vaker kanker voor dan in de meeste landen in de EU. Alleen in Ierland en Denemarken komt kanker vaker voor dan in Nederland. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat darmkanker, melanoom en borstkanker hier veel voorkomt. Ook kankersoorten waarbij roken een risicofactor is zoals slokdarmkanker, blaaskanker en longkanker komen hier meer voor.

Europees onderzoek

Deze cijfers komen uit onderzoek van het European Cancer Information System van de Europese Unie. De cijfers zijn gebaseerd op een voorspelling voor 2020, op basis van aantallen diagnoses in kankerregistraties in EU-landen. De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vrouwen krijgen vaker kanker

In vergelijking met andere landen in Europa krijgen vrouwen in Nederland vaker kanker. Dat gaat dan voornamelijk om borstkanker en longkanker. Bovendien komen melanoom en darmkanker bij zowel mannen als vrouwen vaker voor in Nederland. Prostaatkanker komt juist bij mannen vaker voor in Nederland dan in andere landen.

Oorzaken

Vermoedelijk worden deze hogere cijfers veroorzaakt door verschillen in leefgewoonten en genetische kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een lichte huid die snel verbrandt in de zon, met een melanoom als gevolg. Dit huidtype komt in Nederland veel voor. In relatie met zongedrag verklaart dit de hogere cijfers.

De verklaring voor het hoge cijfer van vrouwen met longkanker in Nederland is te wijten aan de vroege emancipatiegolf. Vrouwen gingen hierdoor relatief eerder roken. Dat resulteert nu in het hogere aantal vrouwen met longkanker.

Nederland is één van de weinige landen met een bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Daardoor worden veel diagnoses (eerder) gesteld. Dit is een mogelijke verklaring van de hogere cijfers.

Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het hogere aantal vrouwen met borstkanker in Nederland is. Bijna alle Europese landen hebben een bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Ook in risicofactoren (erfelijke aanleg, leeftijd waarop een vrouw het eerste kind krijgt, geven van borstvoeding en het drinken van alcohol) lijkt Nederland niet af te wijken.

Kwaliteit van zorg

Doordat kanker in Nederland vaker voorkomt is het aantal sterfgevallen aan kanker ook hoger dan gemiddeld. Maar het is wel opvallend dat bij alle kankersoorten die in Nederland vaker voorkomen, de sterfte minder van het Europese gemiddelde afwijkt. Dit is een aanwijzing voor de hoge kwaliteit van zorg. Waardoor diagnoses vroeg worden gesteld en/of de behandeling effectiever is.

Meer over dit onderzoek leest u op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Terug naar overzicht