Uitbreiding indicatieprotocol mammatumoren

Het ‘Landelijk indicatieprotocol protonentherapie’ voor patiënten met borstkanker die in aanmerking komen voor bestraling is uitgebreid. Hierdoor komen meer patiënten in aanmerking voor protonentherapie. De uitbreiding geldt voor mensen waarbij er een verhoogd risico is op een tweede tumor als gevolg van een bestraling. Deze nieuwe indicatie volgt op de al langer bestaande indicatie voor protonentherapie om schade aan het hart te voorkomen.

Wanneer biedt protonentherapie voordeel?

Protonentherapie biedt vooral voordeel bij patiënten waarbij tumoren in kwetsbare gebieden liggen, zoals bij het hart of de longen. In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker meestal gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), Maar ook aan gezond weefsel eromheen. Hierdoor raakt gezond weefsel ook beschadigd. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee beschadigen protonen met dezelfde dosis, minder omliggend gezond weefsel dan met fotonen. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan zorgen voor minder bijwerkingen.

Goedkeuring bij risico op tweede tumor

De meeste patiënten met borstkanker komen in aanmerking voor bestraling van de borst, om te voorkomen dat de tumor in de borst weer terugkomt. De meeste patiënten worden bestraald met fotonen, waarbij in sommige gevallen ook een deel van de longen en van de borst aan de andere kant wordt bestraald. Dit kan vooral bij jongere patiënten leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van een tweede tumor in de longen of de borst aan de andere zijde. Hoe hoger de stralingsdosis op de longen en de andere borst, hoe groter de kans op een tweede tumor in deze organen. Door met protonen te bestralen kan de stralingsdosis in de longen en de andere borst aanzienlijk worden verlaagd, waardoor dit risico kleiner wordt.

Wat betekent dit voor patiënten?

Patiënten die voldoen aan de criteria in het protocol, kunnen rekenen op vergoeding van protonentherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekering, wanneer de kans op secundaire tumoren kleiner is. Dit geldt voor de volgende patiënten:

· Jonge patiënten met mammacarcinoom (borstkanker)

· Patiënten met een de ziekte van Hodgkin lymfoom in de borstholte

· Patiënten met zeldzame borstholte tumoren, zoals sarcomen, thymomen of thymus carcinoom

· Patiënten met het Li-Fraumeni syndroom.

Voor deze patiënten geldt dat deze indicaties onder de zorgverzekeringswet vallen.

Terug naar overzicht