Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden tegen corona

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden dan geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) i.s.m. SONCOS, V&VN Oncologie en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie onder 2412 mensen die kanker hebben (gehad) en tussen 1 juli en 3 november een afspraak hadden met hun ziekenhuis voor diagnose, behandeling of (na)controle van kanker.

De wens om voorrang te krijgen op het vaccin lijkt samen te hangen met de fase van ziekte en persoonskenmerken. Zo geeft ruim drie kwart van de mannen aan graag gevaccineerd te willen worden ten opzichte van ruim de helft van de vrouwen: van de vrouwen geeft een derde aan het nog niet te weten. Onder de mensen van 66 jaar of ouder geeft bijna 8 op de 10 respondenten aan graag gevaccineerd te willen, waarvan ruim de helft met voorrang. “Kwetsbare mensen, waaronder kankerpatiënten, voelen dagelijks waarom de COVID-19-vaccinatie zo belangrijk is. En juist de mensen die worden behandeld voor kanker of zelfs niet meer beter worden en nu geïsoleerd zitten uit angst om besmet te raken, zijn gebaat bij het vaccin. Het biedt ze de bescherming die ervoor kan zorgen dat zij in deze kwetsbare, soms laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen met hun dierbaren”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK.

De vaccinatievraag is ook voorgelegd aan 484 zorgverleners in de oncologie (180 medisch specialisten en 304 verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen). Van deze medisch specialisten geeft 8 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan de helft met voorrang. Van de ondervraagde verpleegkundigen wil ruim 4 op de 10 gevaccineerd worden, bijna de helft wist ten tijde van de peiling nog niet of zij gevaccineerd wilden worden. NFK hoopt dat ook de zorgverleners in de oncologie kans krijgen om met voorrang gevaccineerd te worden.

De uitkomsten zijn onderdeel van een groot onderzoek naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners met kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving. Op 15 december a.s. publiceert NFK de volledige uitkomsten van het Doneer Je Ervaring onderzoek “Kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving, wat is jouw ervaring?”. De uitkomsten van dit onderzoek helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van de kankerzorg.

Bron: NFK

Terug naar overzicht