Terugblik op 2023 in cijfers

Het UMCG Protonentherapiecentrum kijkt terug op 2023. Hoe zag het jaar eruit en wat is het toekomstperspectief?

Protonentherapie wordt gebruikt bij verschillende soorten tumoren. Voor specifieke indicaties wordt protonentherapie standaard overwogen, bekend als standaardindicaties. Voor deze indicaties geldt dat in principe alle patiënten direct voor protonentherapie kunnen worden verwezen. En dat de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Bij andere indicaties, zogenaamde model-based indicaties, wordt een behandelplan opgesteld waarbij fotonentherapie en protonentherapie worden vergeleken. Om in aanmerking te komen voor protonentherapie, moet in een planningsvergelijking worden aangetoond dat er bij de individuele patiënt een aanzienlijke vermindering wordt verwacht van schade aan gezond weefsel en dat de kans op complicaties aanzienlijk kleiner is. In 2023 zijn ongeveer 500 planningsvergelijkingen uitgevoerd. Dit is een toename van zo’n 50 planningsvergelijkingen ten opzichte van het jaar ervoor.

Stabiele aantallen en opmerkelijke ontwikkelingen

In 2023 bleef het aantal behandelde patiënten met 487 stabiel, in lijn met voorgaande jaren. Het aantal patiënten dat we jaarlijks kunnen behandelen, is ongeveer 550. Bekijk meer informatie over de intensiteit van het gebruik van de bestralingsruimtes.

Net zoals in voorgaande jaren, maken patiënten met hoofd-hals kanker het grootste deel uit van de patiëntenpopulatie in het protonentherapiecentrum. In 2023 was dit 24%.

Opmerkelijk in 2023 was de groei van 86% van het aantal patiënten met zaadbalkanker, een nieuwe indicatie waarbij protonentherapie voordeel kan bieden en wij protonen bestraling toepassen sinds vorig jaar.

Vooruitzicht

Met een voortdurende focus op innovatie en kwaliteit streven we ernaar om patiënten de best mogelijke zorg te bieden en de toekomst van kankerbehandelingen vorm te geven. Wist je bijvoorbeeld dat het UMCG Protonentherapiecentrum onderzoek doet naar proton arc therapie? Dit is een behandelmethode die mogelijk 15-20 procent minder straling geeft, vergeleken met de huidige protonentherapie. Wil je meer weten over de ontwikkelingen van protonentherapie?  Bekijk dan de reportage van de laatste publieksavond.

Protonentherapiecentrum cijfers 2023

Bericht geplaatst op 9 april 2024.

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.