Slokdarmkanker officieel goedgekeurd als indicatie voor protonentherapie

Goed nieuws voor (toekomstige) patiënten met slokdarmkanker. Deze indicatie is nu officieel goedgekeurd voor de behandeling met protonentherapie. Dat betekent dat deze behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Tijdens de coronaperiode werd de bestraling van slokdarmkanker met protonen tijdelijk goedgekeurd. Dit in verband met het verlagen van de druk op de IC’s. Ondertussen is het onderzoek afgerond. Daardoor is protonentherapie bij slokdarmkanker nu officieel goedgekeurd als behandeling.

Niet iedereen met slokdarmkanker komt in aanmerking voor protonentherapie. Een planningsvergelijking moet uitwijzen of protonenbestraling voldoende voordeel oplevert ten opzichte van de standaard fotonenbestraling. Bestraling bij patiënten met slokdarmkanker kan namelijk leiden tot problemen met het hart of bijvoorbeeld de longen. Het risico hierop is groter naarmate de stralingsdosis in deze organen toeneemt. Bij sommige patiënten is de stralingsdosis in deze organen met fotonen al laag, dan is er geen extra voordeel te verwachten van bestraling met protonen. Er zijn echter ook patiënten waarbij de stralingsdosis in het hart of de longen met fotonen al hoog is. Daardoor is er een groter risico op schade aan deze organen.

Weten of u in aanmerking komt voor protonentherapie bij slokdarmkanker? Meer informatie vindt u op deze pagina. Bespreek protonentherapie als mogelijke behandeling ook met uw behandelend arts. Deze kan een planningsvergelijking voor u aanvragen.

Terug naar overzicht

Protonentherapie bij Slokdarmkanker

Als u bestraald moet worden voor slokdarmkanker, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bestralingsbehandeling met protonen. Hier leest u meer over deze behandeling.