Second opinion Protonentherapie

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor protonentherapie, dan kunt u een second opinion aanvragen in het UMCG. U kunt een second opinion aanvragen via uw behandelend arts of uw huisarts. In Nederland heeft namelijk iedereen het recht om een second opinion aan te vragen.

Stappenplan aanvragen second opinion

Een second opinion bestaat uit de volgende stappen:

  1. U vraagt de verwijzing aan bij uw behandelend arts of uw huisarts.
  2. Wij verdiepen ons in het medisch dossier en beoordelen of u in aanmerking komt voor protonentherapie. Soms is het nodig om informatie op te vragen uit een ander ziekenhuis, hiervoor hebben wij toestemming van de patiënt nodig. Download hier het toestemmingsformulier.
  3. Afhankelijk van de vraag beoordelen wij of een bezoek aan onze polikliniek nodig is. Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk.
  4. U en/of uw verwijzer ontvangt uiterlijk binnen 1 week een reactie van ons.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een second opinion. Wij raden aan van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en hiernaar te informeren. Op die manier bent u zeker van de vergoeding.

De behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum

Met een second opinion nemen wij niet automatisch uw behandeling over. De zorg blijft tijdens en na de second opinion bij uw huidige ziekenhuis, totdat het bekend is of u in aanmerking komt voor protonentherapie. Als u in aanmerking komt voor protonentherapie en u besluit deze behandeling te volgen, dan kunnen wij uw behandeling overnemen. Soms is er ook een samenwerking mogelijk met uw huidige ziekenhuis, waardoor een deel van de behandeling daar plaats vindt en een deel van de behandeling bij ons. Of dat voor uw behandeling ook mogelijk is, moet besproken worden met uw behandeld arts.

Neem voor meer informatie over een second opinion voor protonentherapie contact op via [email protected]

Download de infographic 'Second Opinion'

Zie ook

Voor wie is protonentherapie?

Patiënten komen alleen in aanmerking voor protonentherapie indien er sprake is van een in opzet curatieve behandeling. Indicaties voor protonentherapie zijn in Nederland onderverdeeld. In de categorieën ‘standaard indicaties’ en ‘model-based indicaties’. Weten bij welke indicaties protonentherapie als behandeling mogelijk is? Lees dan verder.