Second opinion Protonentherapie

Heeft u of uw patiënt behoefte aan een tweede mening, om te weten of er een indicatie is voor behandeling met protonentherapie? Dan kunt u een second opinion aanvragen bij het UMCG Protonentherapiecentrum.

Welke patiënten doorverwijzen?

Voor de behandeling van protonentherapie kennen we standaardindicaties en model-based indicaties. Patiënten met standaardindicaties komen in principe altijd in aanmerking voor protonentherapie. De behandelend arts kan hen verwijzen voor behandeling met protonen. Patiënten met model-based indicaties komen niet automatisch in aanmerking voor protonentherapie. De behandelend arts kan een planningsvergelijking aanvragen in het UMCG. Indien de planningsvergelijking positief is, dat wil zeggen, er voldoende voordeel is t.o.v. fotonentherapie, dan kan een patiënt verwezen worden.

De standaardindicaties die wij behandelen zijn: tumoren bij kinderen, schedelbasistumoren, hersentumoren en craniospinale as en zaadbalkanker. De model-based indicaties zijn: borstkanker, hoofd-halskanker, longkanker en andere tumoren in en bij de longen, slokdarmkanker en lymfomen in de borstkas.

Als u graag eerst contact wilt hebben met een van onze radiotherapeut- oncologen over de behandeling met protonentherapie, bel dan de medische administratie van onze afdeling Radiotherapie via 050-3612711.

Uw patiënt doorverwijzen

U kunt als verwijzer op verschillende manieren een patiënt doorverwijzen. Voor een snelle en efficiënte doorverwijzing geven wij de voorkeur aan een digitale verwijzing t.o.v. een verwijzing per fax. Voor de verwijzing van mammapatiënten en patiënten met een lymfoom is er een nieuwe preselectietool. Zie verder op deze pagina meer informatie.

Wij vragen u als verwijzer de verwijsbrief en alle relevante documentatie op te sturen naar: [email protected]. Onder relevante documentatie verstaan wij o.a.:

  • Verwijsbrief met relevante medische voorgeschiedenis;
  • Kopieën van relevante pathologieverslagen;
  • Kopieën van relevante operatieverslagen;
  • Kopieën van relevante röntgenverslagen.

Soms is het ook nodig om diagnostiek uit andere ziekenhuizen op te vragen. Daar hebben wij apart toestemming voor nodig van de patiënt. Wilt u daarom dit toestemmingsformulier downloaden en dit laten ondertekenen door uw patiënt?

Nadat de verwijzing bij ons binnen is, verdiepen wij ons in het medisch dossier. Vervolgens beoordelen wij of de patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie, of dat er eerst een planningsvergelijking nodig is. Afhankelijk van de vraag beoordelen wij of een bezoek aan onze polikliniek nodig is. Dit is niet in alle gevallen noodzakelijk. De verwijzer en/of de patiënt ontvangen uiterlijk binnen 1 week een reactie van ons.

Verwijzing per fax en/of post

Wij geven de voorkeur aan een digitale verwijzing. Als u wilt verwijzen per fax hebben wij een verwijsbrief en alle relevante documentatie nodig. U kunt dit faxen naar:

Fax: (050) 361 36 72
UMCG
T.a.v. afdeling Radiotherapie
Huispostcode DA30
Antwoordnummer 336
9700 VB Groningen

Preselectie tool voor mammapatiënten en patiënten met een lymfoom

Hieronder ziet u een voorbeeld van onze nieuwe preselectie tool voor mammapatiënten en patiënten met een lymfoom. Door de gegevens van uw patiënt in te vullen worden kleurcodes zichtbaar. Op basis daarvan kunt u als verwijzer eenvoudig en snel zien of uw patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Wanneer de uitkomst rood is, dan komt de patiënt niet in aanmerking voor protonentherapie. Bij een oranje uitkomst komt de patiënt wellicht in aanmerking, u kunt dan een planningsvergelijking aanvragen. Indien de uitkomst van de kleurcode groen is, komt de patiënt in aanmerking voor protonentherapie. U kunt de patiënt dan doorverwijzen.

Deze preselectietool voor mammapatiënten en patiënten met een lymfoom kunt u gratis bij ons opvragen via [email protected]. Geef in uw mail alstublieft aan welke tool u wenst te ontvangen.

printscreen preselectietool protonentherapie mamma patiënten