Kosten & verzekering Protonentherapie

Kosten & verzekering

Het is prettig voor u om tijdig te weten of er kosten zijn verbonden aan protonentherapie. Of dat uw behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum volledig wordt vergoed. Het UMCG behandelt alleen patiënten die voldoen aan de criteria van de Landelijke Indicatie Protocollen Protonentherapie. Die zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. En zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. Dat betekent dat protonentherapie bij het voldoen aan de criteria altijd wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn dus geen kosten voor u verbonden aan de protonentherapie behandeling.  Lees hier voor wie protonentherapie geschikt is.

Reiskosten, verblijf en vergoeding

De reiskosten van en naar het UMCG worden door uw zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor verblijf worden per 1 januari 2020 vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar ook vergoed.

Besluit u om tijdens de bestraling in de buurt van het UMCG te verblijven? Dan kunnen wij u adviseren bij het vinden van een verblijf. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de medewerker patiëntenservice. Een gesprek met deze medewerker wordt altijd gepland in aansluiting op het intakegesprek bij de radiotherapeut-oncoloog. U dient het verblijf in de buurt van het protontherapiecentrum wel zelf te boeken en vooruit te betalen. Overleg voorafgaand aan de behandeling met uw zorgverzekeraar wat voor u de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Contracten UMCG en zorgverzekeraars

Ook in 2024 heeft het UMCG weer contracten met alle zorgverzekeraars.

Heeft u vragen over de prijzen van het UMCG en/of wilt u een prijsopgave voor uw behandeling? Neem dan contact op met de Helpdesk Facturatie:

Helpdesk Facturatie / huispostcode LB 23
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Telefoon: (050) 361 22 02, op werkdagen van 9.00-13.00 uur
E-mail: [email protected]

Zie ook

Wat is protonentherapie

De meeste patiënten worden bestraald met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (doelgebied), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel, bij gelijkblijvende dosis in het doelgebied. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.