Protonentherapie nu ook beschikbaar als behandeling van slokdarmkanker!

Goed nieuws voor patiënten met slokdarmkanker!

Wij mogen nu ook slokdarmkanker bestralen met protonentherapie. De behandeling is tijdelijk goedgekeurd, in verband met COVID-19. Patiënten met slokdarmkanker kunnen voorlopig tot 1 oktober 2020 bestraald worden met protonentherapie.

Ons team werkt er hard aan om dit ook na oktober 2020 te kunnen blijven doen. Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker? Neem dan contact met ons op!

Update oktober 2020

De behandeling van patiënten met slokdarmkanker met protonenbestraling is verlengd tot medio 2021.

Bestraling bij patiënten met slokdarmkanker kan leiden tot problemen met het hart of met de longen. Het risico hierop neemt toe, naarmate de stralingsdosis in deze organen toeneemt. Bij een aantal patiënten is de stralingsdosis in deze organen met fotonen zo laag, dat er geen voordeel is te verwachten van protonen. Er zijn echter ook patiënten, waarbij de stralingsdosis in het hart of de longen met fotonen hoog is. Waardoor er een verhoogd risico is op schade aan deze organen. Als dat het geval is, dan kan uw behandelend radiotherapeut-oncoloog een zogenaamde planningsvergelijking aanvragen om te onderzoeken of bestraling met protonen dit risico kan verminderen.

Als de uitslag van de vergelijking is dat u in aanmerking komt voor protonentherapie, dan kan uw radiotherapeut-oncoloog u doorverwijzen voor een behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum. Er volgt dan op korte termijn een intakegesprek met voorbereiding voor protonentherapie in het UMCG. Onder deze tekst vindt u een voorbeeld van het verschil tussen bestralen met fotonen of met protonen bij slokdarmkanker. Het gekleurde gebied geeft het gebied aan waar een hoge bestralingsdosis komt. Met protonen komt er veel minder bestralingsdosis op het hart en beide longen waardoor het risico op bijwerkingen wordt verkleind.

Meer informatie over protonentherapie bij slokdarmkanker leest u op deze pagina.

Terug naar overzicht