Protonentherapie bij kinderkanker

Vooral kinderen met een tumor kunnen voordeel hebben van protonentherapie. Dat komt doordat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling.

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is de behandeling van kinderkanker door middel van bestraling van (de plek van) de tumor. Het doel van de bestraling na een operatie is het doden van eventueel achtergebleven kankercellen. Daarbij moeten de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard worden. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van straling met een hoge energie. Deze straling beschadigt het erfelijke materiaal van een cel, waardoor deze zich niet meer kan delen en uiteindelijk dood gaat. Kankercellen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan cellen van de gezonde omliggende weefsels. Gezonde weefsels kunnen zich beter herstellen van de stralingsschade dan kankercellen.

Download de brochure voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders

Download de brochure voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders

Wat is protonentherapie bij kinderen?

De meeste patiënten worden bestraald met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (doelgebied), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel, bij gelijkblijvende dosis in het doelgebied. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.

Vooral kinderen met een tumor kunnen voordeel hebben van protonentherapie. Dit is omdat ze in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen extra gevoelig zijn voor straling. Met protonentherapie zorgen we dat er een hoge dosis straling op de tumor wordt gericht, terwijl een de stralingsdosis op de omliggende cellen laag is.

UMCG Protonentherapiecentrum

Een behandeling in het ziekenhuis kan spannend en ingrijpend zijn. Voor zowel kinderen als volwassenen is zintuiglijke voorbereiding belangrijk: wat ga je zien, horen en voelen? Daarom hebben wij een innovatieve virtual reality app ontwikkeld. Met deze app krijgt u samen met uw kind, voorafgaande aan de behandeling, een volledige virtuele tour over de afdeling, met 360 graden video. Zo bereidt u zich samen met uw kind voor op de behandeling. Dit maakt het onbereikbare bereikbaar en daarom kan het op afstand angst en drempels wegnemen.

Met onze 360-graden video’s ‘beleeft’ u het gehele protonentherapie proces op onze afdeling alvast.

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het op het gemak stellen van uw kind. Wat we precies doen? Lees eens de artikelen van onze medewerkers, hierin vertellen ze over het werken met kinderen.

protonentherapie bij kinderen

Bijwerkingen van de bestraling

Voor de bestralingsbehandeling bespreekt de radiotherapeut-oncoloog de mogelijke bijwerkingen. Het is lastig om vooraf te zeggen hoeveel last kinderen krijgen van de bestraling. Sommige kinderen hebben veel last van bijwerkingen, andere weinig. Of en hoeveel last het kind krijgt, hangt dan ook af van verschillende dingen. Bijvoorbeeld hoe vaak het kind bestraald wordt, en op welke plek. Bijwerkingen waar aan te denken valt:

  • Moeheid
  • Pijn
  • Last van de huid hebben (irritatie, roodheid)
  • Misselijkheid
  • Diarree (bij bestraling van de buik)
  • Mogelijke haaruitval (op de plek van bestraling)

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Radiotherapie van het UMCG neemt deel aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken. Als dat voor u van toepassing is, wordt u gevraagd om hieraan deel te nemen. Tijdens het eerste gesprek met uw behandelend arts informeert deze u over het onderzoek. Dat gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Daarna kunt u aangeven of u aan het onderzoek mee wilt doen.

Nederlandse Kankerregistratie

Wij delen patiëntgegevens met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ze gebruiken die gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Zij kunnen niet zien van wie die gegevens zijn. Meer informatie over het gebruik van die gegevens staat op de website van het Integraal Kankerinstituut Nederland. Lees ook hoe wij omgaan met uw gegevens.

protonentherapie bij kinderen umcg protonentherapiecentrum

Reiskosten, verblijf en vergoeding

De reiskosten van en naar het UMCG door uw zorgverzekeraar vergoed. Bovendien worden de kosten voor verblijf sinds 1 januari 2020 vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar ook vergoed.

Als u besluit om tijdens de bestraling in de buurt van het UMCG te verblijven, dan kunnen wij u adviseren bij het vinden van een verblijf. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de medewerker patiëntenservice. Een gesprek met deze medewerker wordt altijd gepland in aansluiting op het intakegesprek bij de radiotherapeut-oncoloog. U dient het verblijf in de buurt van het protontherapiecentrum wel zelf te boeken en vooruit te betalen. Overleg voorafgaand aan de behandeling eerst met uw zorgverzekeraar wat voor u de mogelijkheden voor vergoeding zijn.

umcg protonentherapiecentrum bestraling kinderkanker en tumoren bij kinderen

Second opinion

Als u wilt weten of uw kind in aanmerking komt voor protonentherapie dan kunt u ook een second opinion aanvragen in het UMCG. Wij raden u wel aan dit met de behandelend radiotherapeut-oncoloog en de ziektekostenverzekeraar te bespreken.

Tot slot

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over de bestralingsbehandeling? Dan kunt u deze stellen aan uw radiotherapeut-oncoloog of physician assistant. Op werkdagen is het UMCG Protonentherapiecentrum telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (+31) 050 361 2711. De medewerker overlegt zo nodig met uw behandelend arts of physician assistant.

Download hier de online brochure voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders
Download hier de online brochure voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders

Ervaringen

Wilt u meer weten over hoe een kind de protonenbestraling bij kinderkanker ervaart? Lees dan eens dit artikel over ex-patiënt Natan.

 

Zie ook

Hoe gaat het met... Benjamin?

In ‘Hoe gaat het met…’ blikken we samen met (ex-)patiënten of hun ouders terug op hun behandeling in het UMCG Protonentherapiecentrum. Dit keer spreken we met Rosanne Dekker, de moeder van Benjamin (8 jaar) uit Bergeijk. Benjamin is in oktober en november 2020 zes weken lang bestraald in het UMCG Protonentherapiecentrum voor een kiemceltumor.