Wat is een planningsvergelijking?

Om inzichtelijk te maken of protonentherapie aanzienlijk voordeel biedt ten opzichte van de reguliere bestraling met fotonen, moet altijd een planningsvergelijking worden opgesteld. Deze vergelijkt het fotonenplan van het verwijzende centrum met een door ons gemaakt protonentherapieplan. Op basis van de planningsvergelijking kan het verschil in het risico op bijwerkingen worden berekend. Als dit verschil voldoet aan de criteria van het Landelijk Indicatie Protocol Protonentherapie, dan komt u in aanmerking voor behandeling met protonentherapie. Alleen wanneer uit de vergelijking blijkt dat protonentherapie de beste behandeloptie is, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. Uw behandelend specialist kan een aanvraag voor een planningsvergelijking doen. U kunt uw specialist altijd vragen om informatie over protonentherapie en de mogelijkheid voor een verwijzing.

Op de afbeelding naast deze tekst ziet u een voorbeeld van een vergelijking tussen een behandeling met fotonen en een met protonen. Nieuwsgierig hoe dit proces eruit ziet? Download dan onze infographic.

Download hier de Infographic 'Planningsvergelijking'
planningsvergelijking umcg protonentherapie

Indien u als specialist een planningsvergelijking wilt aanvragen kan dat via ons verwijsportaal. Als u graag eerst contact wilt hebben hierover met een van onze radiotherapeuten kunt u bellen naar de administratie van onze afdeling Radiotherapie, via 050-3612711.

Meer informatie voor verwijzers vindt u hier.

Zie ook

Voor wie is protonentherapie?

Patiënten komen alleen in aanmerking voor protonentherapie indien er sprake is van een in opzet curatieve behandeling. Indicaties voor protonentherapie zijn in Nederland onderverdeeld. In de categorieën ‘standaard indicaties’ en ‘model-based indicaties’. Op deze pagina worden de begrippen uitgelegd.