Zie ook

Wat is protonentherapie?

Protonentherapie is een innovatieve bestralingsvorm waarbij gezond weefsel in de buurt van de tumor beter intact blijft. Hierdoor wordt er minder schade toegebracht aan omliggende, kwetsbare organen en is de kans op bijwerkingen kleiner.