drs. J.J. den Haan - arts in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog

Het is voor mij belangrijk om iets te kunnen betekenen voor de patiënt en zijn of haar familie en kennissen. Ik streef ernaar om patiënten vertrouwen, maar vooral duidelijkheid te geven. Karaktereigenschappen die ik daar voor gebruik zijn mijn empathisch vermogen, rust en duidelijkheid. Het is fijn om met de patiënt naar zijn of haar genezing te werken, maar wanneer iemand ongeneesbaar is vind ik het belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft.

Gedurende het behandeltraject heb ik verschillende contactmomenten met de patiënt. Ik geef uitleg over de behandeling en we bespreken het doel van de behandeling. Ook bij therapiecontroles en controles na de therapie komt de patiënt mij tegen. Omdat ik nog in opleiding ben, ben ik bij alle behandelgebieden betrokken.

Ik werk veel samen met de medewerkers patiëntenservice, laboranten, fysici en andere specialisten om de patiënt de beste behandeling te geven. Ook hierin vind ik het belangrijk dat alles voor de patiënt duidelijk is.

arts in opleiding umcg den haan

Terug naar overzicht

Medewerker Blogs

Op deze pagina leest u blogs van onze medewerkers. Van radiotherapeut-oncoloog tot radiotherapeutisch laborant tot vrijwilliger. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over werken in het UMCG Protonentherapiecentrum. Een uniek kijkje achter de schermen.