Overlevingskans voor mensen met kanker neemt toe

De overlevingskans voor mensen met kanker neemt toe. 65 procent van de patiënten die in 2013 de diagnose kanker kregen, was vijf jaar later nog in leven, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 64 procent.

De zogeheten ‘vijfjaarsoverleving’ neemt in Nederland ieder jaar met ongeveer 1 procentpunt toe. Dat komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen. In 1989, toen het Integraal Kankercentrum Nederland begon met de databank van kankerpatiënten, was de kans 42 procent dat iemand vijf jaar na de diagnose nog in leven was.

Kwaliteit van leven

De kans op genezing is vooral fors toegenomen bij mensen met borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en veel soorten bloed- en lymfeklierkanker.

“Bij slokdarmkanker was in 1989 de kans op genezing 8 procent, nu 23 procent. Dat is indrukwekkend”, schrijven de onderzoekers. Dat komt onder meer omdat de behandeling voorafgaand aan de operatie is verbeterd.

De overlevingskans voor mensen met longkanker, de meest voorkomende kankersoort in ons land, is voor het eerst een beetje gestegen. Was tot 2003 slechts 12 procent van de patiënten nog in leven vijf jaar na de diagnose, nu is dat 21 procent. De ziekte wordt sneller ontdekt dan voorheen. Ook is er een nieuwe bestralingstechniek voor patiënten die niet voor een operatie in aanmerking komen.

Voor veel kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleven. Het gaat om huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en minder vaak voorkomende soorten als zaadbalkanker en hodgkinlymfoom. Daarom is er steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en de klachten die mensen kunnen hebben nadat ze van kanker zijn genezen.

Bron: NOS

Protonentherapie

De overlevingskans voor mensen met kanker neemt toe, dus de kwaliteit van leven na genezing wordt steeds belangrijker. Bestraling middels protonentherapie kan voor een betere kwaliteit van leven zorgen, omdat patiënten minder last van vroege en late bijwerkingen kunnen hebben. Protonentherapie biedt vooral voordeel bij patiënten waarbij tumoren in kwetsbare gebieden liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tumoren in de hersenen, de schedel(basis) en het hoofd-halsgebied. Ook bij tumoren waar het hart en de longen worden mee bestraald, kunnen in aanmerking komen voor protonentherapie, zoals borstkanker en longkanker. Voor wie protonentherapie geschikt is leest u hier.

Uw behandelend specialist kan een aanvraag voor een planningsvergelijking doen. U kunt uw specialist altijd vragen om informatie over protonentherapie en de mogelijkheid voor een verwijzing.

Terug naar overzicht