Overlevingscijfers longkanker niet verslechterd in Covid-jaar

In het tweede kwartaal van 2020 werd Nederland getroffen door de eerste Covid-golf. Mensen gingen minder snel met klachten naar de huisarts, het verwijzingsproces naar het ziekenhuis stagneerde en de oncologische zorg in het ziekenhuis werd tijdelijk aangepast. In veel ziekenhuizen was de afdeling Longziekten overbelast door de toestroom van patiënten met Covid en er werd gevreesd dat de resultaten van de behandeling van longkanker slechter zouden worden. Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat echter niet het geval.

Dit is een bericht van IKNL 

In de grafiek wordt de eenjaarsoverleving weergegeven naar stadium van de ziekte. In de periode 2017-2020 schommelt de overleving bij stadium I-II tussen de 85 en 86% en blijkt deze niet wezenlijk veranderd. Ook bij stadium III blijft de prognose gemiddeld 59%. Voor stadium IV was de eenjaarsoverleving in 2020 gelijk aan die van 2019. Vanaf 2017 zijn de resultaten iets verbeterd dankzij de introductie van nieuwe geneesmiddelen.

De primaire conclusie is dat de ziekenhuizen de eerste Covid-golf wisten op te vangen zonder ernstige consequenties voor de zorg voor patiënten met longkanker. Het is mogelijk dat de gevolgen pas op latere termijn duidelijk worden, dat zal de komende jaren onderzocht worden. IKNL monitort onder andere de gevolgen van de corona-pandemie op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina https://iknl.nl/monitor.

BRON tekst en afbeelding: IKNL

Terug naar overzicht

Protonentherapie bij Longkanker

Bestraling bij patiënten met longkanker kan leiden tot problemen met het hart, de longen of de slokdarm. Ongeveer 30% van de patiënten die bestraald moeten worden voor een tumor in of bij de longen komt in aanmerking voor behandeling met protonentherapie. Dit is een nauwkeurige bestralingstechniek, welke het risico op bijwerkingen verlaagt.