Onderzoek patiënten: Wat vindt men van de zorgverlening van het UMCG?

​​De ervaringen van patiënten in het UMCG vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek onder patiënten naar die ervaringen. Sinds vorig jaar doen we dat via Patiëntervaringsmonitor (PEM). De eerste uitkomsten van dit nieuwe onderzoek laten zien dat patiënten over het algemeen heel positief zijn over het UMCG. Daarnaast geeft het onderzoek handvatten voor verdere verbeteringen.

De Patiëntervaringsmonitor (PEM) bestaat uit een vragenlijst die we samen met de andere UMC’s hebben ontwikkeld en die in alle UMC’s wordt gebruikt. Al onze patiënten ontvangen zo’n vragenlijst via de mail, na hun bezoek aan de kliniek of de polikliniek. De vragen zijn getest bij patiënten of ze bijvoorbeeld compleet en begrijpelijk genoeg zijn. Omdat alle UMC’s dezelfde vragenlijsten gebruiken, kunnen we de ervaringen van onze patiënten ook vergelijken met die van andere UMC’s. Zo kunnen we van elkaar leren.

Goed, maar ​​het kan altijd beter

De eerste uitkomsten van de nieuwe vragenlijsten laten zien dat patiënten over het algemeen heel tevreden zijn over de zorg in het UMCG. De poliklinieken krijgen als algemeen rapportcijfer een 8,5, de (dag)opnames een 8,3. Op geen enkel deelonderwerp scoort het UMCG lager dan een 7,2.

Het minst tevreden zijn patiënten over de tijd op de wachtlijst en over de informatie over bijwerkingen van medicatie. Heel positieve scores zijn er voor de kennis van de artsen, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, de informatie over voor- en nadelen van een behandeling en het ervaren respect en de ervaren veiligheid.

De uitkomsten van het onderzoek bij patiënten gebruiken we om verder te verbeteren. We kijken daarbij niet alleen naar de punten waarover patiënten minder tevreden zijn maar ook naar punten waarop we goed scoren maar die we zo belangrijk vinden dat wat ons betreft ‘goed niet goed genoeg’ is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoeveelheid tijd die de verpleegkundige voor de patiënt heeft, het geven van dezelfde informatie door alle zorgverleners en het samen beslissen met de patiënt tijdens de opname. Zulke voor patiënten enorm belangrijke zaken verdienen altijd verdere verbetering.

Weinig verschillen tus​​sen UMC’s

Uit de vergelijking van de uitkomsten met andere UMC’s blijkt dat de tevredenheid niet heel erg verschilt per UMC. Het UMCG scoort nergens ondergemiddeld, verschillende UMCG-afdelingen scoren wel bovengemiddeld, soms voor hun polikliniek en soms voor hun kliniek. ​

Bron: UMCG

Terug naar overzicht