Nieuws

Terugblik op 2023 in cijfers

Het UMCG Protonentherapiecentrum kijkt terug op 2023. Hoe zag het jaar eruit en wat is het toekomstperspectief? Protonentherapie wordt gebruikt bij verschillende soorten tumoren. Voor specifieke indicaties wordt protonentherapie standaard overwogen, bekend als standaardindicaties. Voor deze indicaties geldt dat in principe alle patiënten direct voor protonentherapie kunnen worden... Lees verder >

Vlog: Jule wordt bestraald met protonen

Op 11 januari wordt er bij Jule een hersentumor ontdekt. Na een operatie ondergaat ze protonentherapie. Voor haar klasgenoten heeft ze een vlog gemaakt over de behandeling. Zo kunnen ze zien wat Jule meemaakt.   In december krijgt Jule vage klachten. ’s Ochtends moet ze overgeven, nog voordat... Lees verder >

KWF subsidie voor onderzoek naar kwaliteitscontrole tijdens protonentherapie

KWF trekt ruim 1,4 miljoen euro uit om 10 veelbelovende ontwikkelingen dichter bij de patiënt te brengen. De gehonoreerde proof of concepts zetten een belangrijke stap in de doorvertaling van nieuwe vindingen naar bruikbare toepassingen zoals een diagnostische test, behandelmethode of online applicatie. De weg naar ingebruikname Onderzoekers staan tijdens... Lees verder >

Van bestralingsmasker tot kunst: dit sleurde Fred door zijn kankerbehandeling

Fred Bruce heeft slokdarmkanker en maakte kunstwerk ‘Kameraad’ na 25 keer protonentherapie. Hij liet zich inspireren door zijn stralingsmasker dat hij als maatje probeerde te zien om claustrofobische gevoelens te voorkomen. Sinds kort is het kunstwerk te bewonderen in het UMCG Protonencentrum. Een maand lang krijgt Fred iedere... Lees verder >

Vrouw-manverschillen bij kanker: een eerste verkenning

Onlangs publiceerde het IKNL de resultaten van een eerste verkenning waarin vrouw-manverschillen bij kanker zijn geïnventariseerd. Deze studie werpt licht op diverse aspecten, waaronder diagnose, behandeling, overleving en kwaliteit van leven bij vrouwelijke en mannelijke kankerpatiënten. Het rapport, getiteld ‘Vrouw-manverschillen bij kanker’, biedt waardevolle inzichten in hoe kanker... Lees verder >

Patiëntenzorg zo snel mogelijk weer opgepakt na technische storing UMCG Protonencentrum

Vorige week donderdag trad er een complexe technische storing op in de deeltjes versneller van het UMCG protonentherapiecentrum. Hierdoor konden patiënten anderhalve dag niet bestraald worden. In overleg met de artsen kregen patiënten een behandeling met fotonen, konden ze een keertje overslaan en/of konden ze de behandeling later... Lees verder >

Proton arc therapie als mogelijke nieuwe kankerbehandeling

Een van de eerste onderzoeken ter wereld naar ‘proton arc therapie’ vindt plaats in het UMCG Protonentherapiecentrum. Promovendus Bas de Jong doet onderzoek naar deze nieuwe kankerbehandeling om patiënten beter en sneller te kunnen helpen. Bij proton arc therapie beweegt de protonenbundel in een cirkel om de patiënt,... Lees verder >

Video’s publieksavond protonentherapie

Dit jaar vieren we het 5-jarig bestaan van het UMCG Protonentherapiecentrum. 5 jaar geleden waren we het eerste protonentherapiecentrum in Nederland. Inmiddels zijn er 3 en is er veel gebeurd op het gebied van protonentherapie. Hierover hebben we verteld op de publieksavond protonentherapie. Deze avond is opgenomen en... Lees verder >

Kans op kanker toegenomen naar 1 op de 2 Nederlanders

De kans om in de loop van het leven kanker te krijgen is de afgelopen drie decennia fors toegenomen tot 47 procent voor vrouwen en 54 procent voor mannen. Ongeveer de helft van alle Nederlanders krijgt dus op enig moment in hun leven de diagnose kanker. Rondom 1990 ging... Lees verder >

Uitbreiding indicatieprotocol mammatumoren

Het ‘Landelijk indicatieprotocol protonentherapie’ voor patiënten met borstkanker die in aanmerking komen voor bestraling is uitgebreid. Hierdoor komen meer patiënten in aanmerking voor protonentherapie. De uitbreiding geldt voor mensen waarbij er een verhoogd risico is op een tweede tumor als gevolg van een bestraling. Deze nieuwe indicatie volgt... Lees verder >