Nieuws

Vaker kanker in Nederland – Een Europese vergelijking

In Nederland komt vaker kanker voor dan in de meeste landen in de EU. Alleen in Ierland en Denemarken komt kanker vaker voor dan in Nederland. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat darmkanker, melanoom en borstkanker hier veel voorkomt. Ook kankersoorten waarbij roken een risicofactor is zoals slokdarmkanker, blaaskanker... Lees verder >

Interview radiotherapeut-oncoloog Hans Langendijk: ‘Protonentherapie is soms zinvoller dan gewone bestraling’

Radiotherapie pakt kankercellen doeltreffend aan, maar kan ook omliggend gezond weefsel beschadigen. Protonentherapie, een andere vorm van bestralen, verkleint dat gevaar aanzienlijk, zegt hoofd radiotherapie van het UMCG, Hans Langendijk. In het Plus Magazine van september 2020 is een interview met Hans gepubliceerd. Hier leest u de highlights... Lees verder >

Minder kankerdiagnoses door corona – Nu weer op het gebruikelijke niveau

Eerder schreven we al over het toenemen van het aantal kankerdiagnoses na de daling door COVID-19. Nu blijkt uit onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat het aantal kankerdiagnoses in maart, april en mei inderdaad 20-25% lager was dan gebruikelijk. In juni en juli is het aantal weer... Lees verder >

Minder risico op complicaties na bestraling in het hoofdhalsgebied met protonentherapie

Sinds januari 2018 worden patiënten met hoofdhalskanker in het UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen bestraald met protonentherapie. Hiermee worden zowel de acute bijwerkingen tijdens de bestraling, als de blijvende complicaties na de behandeling vaak verminderd. Een voorbeeld van zo’n complicatie is bijvoorbeeld niet goed meer kunnen slikken. Planningsvergelijkinging Om... Lees verder >

Bevolkingsonderzoek naar kanker wordt weer opgestart

De afgelopen periode werd Nederland grotendeels beheerst door het coronavirus. Nu die beheersing afneemt is er ruimte om bevolkingsonderzoek naar kanker weer op te starten. Dat is belangrijk, omdat niet alle symptomen van kanker herkenbaar zijn. Ook komen deze veel voor bij andere ziektes. Daarnaast zijn er nog... Lees verder >

Welke indicaties worden het meest behandeld?

Op onze website leest u voor wie protonentherapie beschikbaar is en hoeveel mensen daarvoor in aanmerking komen. Maar welke kankersoorten bestralen wij nu eigenlijk het meest in het UMCG Protonentherapiecentrum? In dit overzicht is te zien dat de meeste patiënten die wij het afgelopen jaar bestraald hebben patiënten... Lees verder >

Protonentherapie nu ook beschikbaar als behandeling van slokdarmkanker!

Goed nieuws voor patiënten met slokdarmkanker! Wij mogen nu ook slokdarmkanker bestralen met protonentherapie. De behandeling is tijdelijk goedgekeurd, in verband met COVID-19. Patiënten met slokdarmkanker kunnen voorlopig tot 1 oktober 2020 bestraald worden met protonentherapie. Ons team werkt er hard aan om dit ook na oktober 2020... Lees verder >

Feiten en cijfers over corona en kanker

Onlangs presenteerde het KWF op basis van meerdere recente onderzoeken interessante feiten en cijfers over corona en kanker. Diverse artsen in heel Nederland verzamelden anonieme vragenlijsten over verscheidene onderwerpen. Zoals de diagnose, behandeling en eventuele aanpassingen daarin met betrekking tot corona. Nu de hectische weken van de corona-pandemie... Lees verder >

4 miljoen euro beschikbaar voor internationaal onderzoek protonentherapie

Verschillende onderzoekers van het UMCG gaan vijf grote internationale onderzoeksprojecten leiden. Elk project heeft ongeveer 4 miljoen EU-subsidie ontvangen, waarvan een flink deel in het UMCG besteed zal worden. Het gaat om onderzoeken op verschillende vakgebieden, waaronder één voor de verdere ontwikkeling van protonentherapie. In dit internationale onderzoek... Lees verder >

Onzekerheid voor kankerpatiënten – Zoek ondersteuning

Angst en onzekerheid onder mensen die met kanker te maken hebben, nemen tijdens de coronacrisis toe. ‘Veel mensen leven al in grote onzekerheid door hun ziekte. Door het coronavirus komt daar nog een onzekerheid bij en de angst voor besmetting,’ zegt Anette Pet, directeur Zorg en klinisch psycholoog... Lees verder >