Nieuws

Bevolkingsonderzoek naar kanker wordt weer opgestart

De afgelopen periode werd Nederland grotendeels beheerst door het coronavirus. Nu die beheersing afneemt is er ruimte om bevolkingsonderzoek naar kanker weer op te starten. Dat is belangrijk, omdat niet alle symptomen van kanker herkenbaar zijn. Ook komen deze veel voor bij andere ziektes. Daarnaast zijn er nog... Lees verder >

Ervaring UMCG met protonentherapie in het UMCG

Op onze website leest u voor wie protonentherapie beschikbaar is en hoeveel mensen daarvoor in aanmerking komen. Maar welke kankersoorten bestralen wij nu eigenlijk het meest in het UMCG Protonentherapiecentrum? In dit overzicht is te zien dat de meeste patiënten die wij het afgelopen jaar bestraald hebben patiënten... Lees verder >

Protonentherapie nu ook beschikbaar als behandeling van slokdarmkanker!

Goed nieuws voor patiënten met slokdarmkanker! Wij mogen nu ook slokdarmkanker bestralen met protonentherapie. De behandeling is tijdelijk goedgekeurd, in verband met COVID-19. Patiënten met slokdarmkanker kunnen voorlopig tot 1 oktober 2020 bestraald worden met protonentherapie. Ons team werkt er hard aan om dit ook na oktober 2020... Lees verder >

Feiten en cijfers over corona en kanker

Onlangs presenteerde het KWF op basis van meerdere recente onderzoeken interessante feiten en cijfers over corona en kanker. Diverse artsen in heel Nederland verzamelden anonieme vragenlijsten over verscheidene onderwerpen. Zoals de diagnose, behandeling en eventuele aanpassingen daarin met betrekking tot corona. Nu de hectische weken van de corona-pandemie... Lees verder >

4 miljoen euro beschikbaar voor internationaal onderzoek protonentherapie

Verschillende onderzoekers van het UMCG gaan vijf grote internationale onderzoeksprojecten leiden. Elk project heeft ongeveer 4 miljoen EU-subsidie ontvangen, waarvan een flink deel in het UMCG besteed zal worden. Het gaat om onderzoeken op verschillende vakgebieden, waaronder één voor de verdere ontwikkeling van protonentherapie. In dit internationale onderzoek... Lees verder >

Onzekerheid voor kankerpatiënten – Zoek ondersteuning

Angst en onzekerheid onder mensen die met kanker te maken hebben, nemen tijdens de coronacrisis toe. ‘Veel mensen leven al in grote onzekerheid door hun ziekte. Door het coronavirus komt daar nog een onzekerheid bij en de angst voor besmetting,’ zegt Anette Pet, directeur Zorg en klinisch psycholoog... Lees verder >

UMCG Protonentherapiecentrum is blij dat mensen met een vermoeden van kanker zich weer melden bij hun arts

Aantal kankerdiagnoses neemt na daling door COVID-19 weer toe   De Nederlandse Kankerregistratie heeft bevestigd dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt, nadat het aantal daalde door de coronacrisis. Voor de uitbraak van COVID-19 waren er ongeveer 3500 nieuwe diagnoses in een week, maar tijdens de crisis (week van... Lees verder >

Informatie voor patiënten met kanker omtrent het coronavirus

Het is de verwachting dat het coronavirus (SARS-CoV-2) zich de komende tijd verder uitbreidt over Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan de patiënt zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze... Lees verder >

Onderzoek patiënten: Wat vindt men van de zorgverlening van het UMCG?

​​De ervaringen van patiënten in het UMCG vertellen ons wat we goed doen en wat beter kan. Daarom doen we onderzoek naar die ervaringen. Sinds vorig jaar doen we dat via Patiëntervaringsmonitor (PEM). De eerste uitkomsten van dit nieuwe onderzoek laten zien dat patiënten over het algemeen heel... Lees verder >

Protonentherapie in Podcast De Genezers

In de derde aflevering van podcast serie ‘De Genezers’ horen we het verhaal van Erna Bohle, bij wie een jaar geleden borstkanker werd geconstateerd. Ze werd behandeld met protonentherapie, een nieuwe manier van bestralen waarbij schade aan omliggend gezond weefsel tot een minimum wordt beperkt. De genezer in... Lees verder >