Nieuws

Informatiebijeenkomst Slokdarm- en Maagkanker

Het behandelteam Slokdarm-/maagkanker organiseert een online informatiebijeenkomst. Dit is voor patiënten (en naasten) met (risico op) slokdarm- of maagkanker. Datum: 4 maart 2021, van 15.00 – 17.15 uur Deelname is geheel vrijblijvend en gratis! U heeft alleen een PC, laptop of tablet met internetverbinding nodig. Bij interesse kunt... Lees verder >

Tweede coronagolf in oktober & november vooralsnog geen invloed op het aantal nieuwe kankerdiagnoses

De tweede coronagolf heeft volgens IKNL in oktober en november nog geen nieuwe dip in het aantal kankerdiagnoses veroorzaakt. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses was in deze maanden zelfs iets hoger dan in voorgaande jaren. Deze verhoging komt waarschijnlijk doordat diagnoses die in de eerste golf in het voorjaar... Lees verder >

Bevolkingsonderzoeken 2019: deelnamegraad hoog, maar neemt licht af

De deelnamegraad bij de bevolkingsonderzoeken naar borst- en darmkanker is nog steeds hoog, maar neemt licht af. Daarnaast is het screeningsinterval bij het bevolkingsonderzoek borstkanker toegenomen door gebrek aan personele capaciteit. Dat blijkt uit de monitoren van het bevolkingsonderzoek die IKNL verzorgt in opdracht van het RIVM. De... Lees verder >

Nieuw onderzoek naar beschadiging hersenen jonge kinderen bij radiotherapie

Het UMCG doet mee aan een internationaal onderzoek naar het effect van radiotherapie op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. De studie wordt gefinancierd door Stand Up to Cancer (SU2C) en Cancer Research UK (CRUK) met 1 miljoen dollar. Het doel van de studie is om... Lees verder >

Inzet van anesthesie bij protonentherapie voor kinderen

Protonentherapie is zeer geschikt als behandeling voor kinderen met kanker. Dit komt doordat zij nog in de groei zijn. Voor behandeling met protonentherapie is het belangrijk dat de patiënt goed stil ligt tijdens de bestraling. Voor kinderen is dit soms lastig. Daarom is er vaak anesthesie nodig. Daarbij... Lees verder >

Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden tegen corona

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden dan geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen... Lees verder >

Nieuwe app: Gesprekshulp bij kanker

Nieuwe app ‘Gesprekshulp bij kanker’ helpt kankerpatiënten bij afspraak met de dokter Weinig patiënten onthouden alle informatie van de dokter tijdens een gesprek in de spreekkamer. Zeker bij een ingrijpende ziekte als kanker zijn patiënten vaak nerveus voor een doktersafspraak. Om patiënten en artsen te helpen, is er... Lees verder >

Inhaalslag aantal kankerdiagnoses in september en oktober

Volgens het IKNL is er in september en oktober een inhaalslag geweest in het aantal nieuwe kankerdiagnoses. Hiermee is een deel van de achterstand opgelopen in het voorjaar ingehaald. Volgens de NZa blijkt uit de verwijzingsrapportage voor ziekenhuiszorg ook dat het aantal verwijzingen met klachten die duiden op... Lees verder >

Ook dit najaar minder verwijzingen van kankerpatiënten

Dit najaar hebben huisartsen opnieuw minder verwijzingen gedaan naar ziekenhuizen voor zorgvragen die kunnen duiden op kanker. Het aantal verwijzingen bij klachten die kunnen duiden op kanker lag vorige week op 73% van wat verwacht kan worden zonder corona-uitbraak. Dat blijkt uit de verwijzingsrapportage voor ziekenhuiszorg door de... Lees verder >

Mijlpaal: Wereldwijd meer dan 100.000 patiënten bestraald met protonentherapie

Wereldwijd meer dan 100.000 patiënten bestraald met het protonentherapiesysteem van IBA Dit najaar is de belangrijke mijlpaal van 100.000 patiënten die over de hele wereld met het protonentherapiesystemen van IBA werden behandeld, gepasseerd. Deze mijlpaal is een belangrijke stap in de gemeenschappelijke zoektocht om protonentherapie toegankelijk te maken.... Lees verder >