Minder mensen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020

Door de COVID-19 uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 enkele maanden stilgelegd. Daardoor zijn vorig jaar minder mensen uitgenodigd en onderzocht. Het gevolg is dat er minder mensen met kanker of een voorstadium van kanker zijn opgespoord. Dit blijkt uit de monitors 2020 over het bevolkingsonderzoek darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker, die zijn gepubliceerd door het RIVM. 

Dit komt uit een artikel van IKNL. De bron met URL vindt u onderaan het artikel. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker

In 2020 ontving 55% van de doelgroep in 2020 een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker; in totaal zijn dat ruim 750.000 vrouwen. In 2019 was dat nog 97%, met 1.3 miljoen uitnodigingen. Naast de stillegging vanwege COVID-19 speelde ook het tekort aan personeel in de screening een rol bij de vertraging in uitnodigen.

In 2020 deed 70% van de genodigde vrouwen mee aan het onderzoek; in 2019 was dat 76%. Sinds de stillegging krijgen vrouwen een open uitnodiging, in plaats van een uitnodiging op vaste datum en tijd. Zo wordt de beschikbare onderzoekscapaciteit optimaal benut. Het opkomstpercentage is in 2020 mogelijk ook lager door angst voor COVID-19, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen in de screeningsunits die nodig waren om afstand te houden. Met het bevolkingsonderzoek werden in 2019 6.362 gevallen van borstkanker opgespoord.

Bekijk hier de monitor borstkanker 2020

Belangrijkste bevindingen

  • Door de COVID-19 pandemie is het percentage uitgenodigde vrouwen gedaald tot 55,1% en is de deelnamegraad gedaald tot 70,4%.
  • Het percentage heruitnodigingen binnen 24 (± 2) maanden is gedaald tot 15%.
  • Het verwijscijfer is in 2020 licht gestegen tot 2,74%.

 

BRON: IKNL
Hier leest u ook meer informatie over de bevolkingsonderzoeken naar darm- en baarmoederhalskanker in 2020.

Terug naar overzicht

Protonentherapie bij Borstkanker

Ongeveer 5% van de vrouwen die bestraald moeten worden voor borstkanker komt in aanmerking voor protonentherapie. Met name patiënten met een verhoogd risico op complicaties aan het hart hebben baat bij een behandeling met protonentherapie.