KWF subsidie voor ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie voor detectie van hoofd-hals kanker

KWF heeft een budget van €320.000 toegekend aan een project dat onderzoek doet naar hoofd-halskanker. Het project wordt geleid door oncoloog dr. Boudewijn Plaat van het UMCG. Patiënten met strottenhoofdkanker moeten 2 tot 6 keer per jaar naar een gespecialiseerd centrum voor controle. In dit project onderzoekt men of dit dichterbij huis kan. Een lokale KNO-arts doet dan het kijkonderzoek en stuurt de beelden, met een analyse door kunstmatige intelligentie (AI), naar het gespecialiseerde centrum. Men verwacht dat zulke AI-telegeneeskunde leidt tot minder ongemak voor patiënten en familie, minder tijdverlies en meer tevredenheid bij gelijkblijvende zorgkwaliteit.

Onderzoekssamenvatting

In 20 jaar is het aantal patiënten met kanker van de mondholte, keel (neusholte, mondholte, onderste keelholte) en strottenhoofd (larynx), tezamen hoofd-halskanker genoemd, met 34% toegenomen tot 3.283 in 2022. Oncologische zorg is gecentraliseerd en patiënten worden volgens (inter)nationale richtlijnen, 2-6x per jaar in een hoofd-hals-oncologisch centrum (HHOC) gecontroleerd (in 2022 30.000 keer bij 11.000 patiënten). Hoofd-halsoncologen staan voor de uitdaging om, ondanks de toegenomen druk op de gezondheidszorg, het hoge zorgniveau te handhaven en (terugkerende) kanker snel op te sporen. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wil de stijgende kosten en lasten verminderen d.m.v. digitale innovaties, zorg dichtbij huis, regionale samenwerking en duurzame oplossingen.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Met dit project willen we het IZA vertalen naar de zorg voor hoofd-halskankerpatiënten. Wanneer een KNO-arts dicht bij het huis van de patiënt, de keelholte en strottenhoofd d.m.v. een flexibele laryngoscoop (laryngoscopie) beoordeeld, deze digitale beelden naar een HHOC stuurt i.c.m. met beeldanalyse door Kunstmatige Intelligentie (AI) zou deze vorm van telemedicine een makkelijk te implementeren alternatief kunnen zijn om de huidige belasting te verminderen. Deze methode zal in dit project als eerste worden beoordeeld bij patiënten met strottenhoofdkanker (larynxcarcinoom). Hoewel er geografische verschillen zijn, kan reisduur en -afstand in de meeste HHOC een barrière vormen: het kost niet alleen energie, tijd en geld, maar is ook belastend voor (vooral voor oudere) patiënten en hun familie, zorgverleners en het milieu.

Verwachte uitkomsten

AI-telemedicine leidt tot aantoonbare vermindering van last voor patiënten en familie, minder tijdverlies en meer tevredenheid bij gelijkblijvende zorgkwaliteit. Binnen 4 jaar kan de volledige keelholte en strottenhoofd op een betrouwbare manier via AI worden beoordeeld.

Lees het volledige artikel op de website van KWF (Bron)

Bericht geplaatst op 15 mei 2024.

Terug naar overzicht