KWF subsidie voor onderzoek naar kwaliteitscontrole tijdens protonentherapie

KWF trekt ruim 1,4 miljoen euro uit om 10 veelbelovende ontwikkelingen dichter bij de patiënt te brengen. De gehonoreerde proof of concepts zetten een belangrijke stap in de doorvertaling van nieuwe vindingen naar bruikbare toepassingen zoals een diagnostische test, behandelmethode of online applicatie.

De weg naar ingebruikname

Onderzoekers staan tijdens het ontwikkeltraject van hun vinding voor vele uitdagingen. Welke partijen moeten ze betrekken en wanneer? Hoe verhoudt de vinding zich tot het huidige marktaanbod en vergelijkbare initiatieven? Is de toepassing kosteneffectief en wie gaat er straks voor betalen? Zijn er nog technische aanpassingen nodig? Hoe zijn de eigendomsrechten te beschermen? Voldoet de vinding aan Europese wet- en regelgeving?

Met het Proof of Concept-programma daagt KWF onderzoekers uit om deze vragen te beantwoorden en in kaart te brengen welke stappen nodig zijn om hun vinding uiteindelijk in gebruik te laten nemen. Het programma is bedoeld voor KWF-projecten met veelbelovende resultaten waar al een eerste validatie heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat vrij zeker is dat de vinding het beoogde resultaat oplevert.

Toegekend project

Één van de projecten waar budget voor is toegekend wordt gedaan in het UMCG.

Voortdurende gepersonaliseerde kwaliteitscontrole tijdens protonentherapie

Projectleider: dr. Peter Dendooven
Instituut: UMC Groningen
Projectbudget: € 112.530,00

Protonentherapie is een zeer precieze vorm van bestraling. In twee KWF-projecten vindt onderzoek plaats naar technieken om de kwaliteit van de behandeling te meten (protonenradiografie en positronemissietomografie). Zulke kwaliteitscontroles zijn noodzakelijk om protonentherapie verder te kunnen verbeteren. Uit validatiestudies moet blijken wat de voordelen zijn van beide technieken en of ze elkaar in combinatie versterken. In dit project onderzoekt men wat er op zakelijk, wettelijk, technisch en klinisch gebied nodig is om deze studies op te zetten. Lees meer over dit project op de website van KWF.

Lees het volledige artikel op de website van KWF (Bron)

Bericht geplaatst op 11 december 2023.

Terug naar overzicht