Inhaalslag aantal kankerdiagnoses in september en oktober

Volgens het IKNL is er in september en oktober een inhaalslag geweest in het aantal nieuwe kankerdiagnoses. Hiermee is een deel van de achterstand opgelopen in het voorjaar ingehaald. Volgens de NZa blijkt uit de verwijzingsrapportage voor ziekenhuiszorg ook dat het aantal verwijzingen met klachten die duiden op kanker dit najaar achterblijft. IKNL zegt echter dat het nog te vroeg is om de invloed van de tweede coronagolf op het aantal diagnoses te zien.

Achtergebleven kankerdiagnoses door COVID-19

Het Integraal Kankercentrum Nederland constateerde afgelopen zomer dat minstens vijfduizend diagnoses niet waren gesteld, in vergelijking met voorgaande jaren. Het aantal kankerdiagnoses in maart, april en mei was als gevolg van COVID-19 20-25% lager dan gebruikelijk. Daarover schreven we al eerder.

Inhaalslag kankerdiagnoses in september en oktober

IKNL ziet nu dat er in september en oktober sprake is van een inhaalslag, bij de meeste tumorgroepen. De inhaalslag startte deze zomer al voor patiënten met huidkanker, hoofd-halskanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Van de meeste tumoren was het aantal diagnoses in juni, juli en augustus vergelijkbaar met voorgaande jaren. Daar startte de inhaalslag pas in september.

Grote verschillen

Het verschil in aantal diagnoses ten opzichte van voorgaande jaren is het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Daarnaast is er nog een achterstand bij het aantal diagnoses van tumoren in de luchtwegen. Het verschil in het aantal diagnoses van borst- en darmkanker is voornamelijk te verklaren door de tijdelijke stopzetting van bevolkingsonderzoeken.

Bij borstkanker was er het afgelopen voorjaar de grootste daling. Deze was het sterkst in de leeftijdsgroep die normaal voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd (50-74 jaar). De bevolkingsonderzoeken zijn in juni gefaseerd weer opgestart. Maar, door de strenge maatregelen ontvangen nog steeds minder vrouwen dan normaal gesproken de uitnodiging voor het onderzoek. Daarom ligt het aantal borstkanker diagnoses van 2020 nog steeds lager dan voorgaande jaren. Onduidelijk is nog, hoeveel diagnoses later alsnog worden gesteld.

 

Meer informatie over de impact van covid-19 op kanker leest u hier: https://www.iknl.nl/covid-19. IKNL verwacht dat er medio december meer cijfers beschikbaar zijn over de effecten van de tweede coronagolf.

Meer informatie over corona en kanker bij het UMCG Protonentherapiecentrum vindt u in de afgebeelde infographic.

informatie corona en kanker umcg

Terug naar overzicht