Informatiebrochures Protonentherapie

Infographics

Omdat de informatie over protonentherapie soms wat ingewikkeld is, hebben wij ook een aantal infographics gemaakt. Hierin wordt aan de hand van grafische elementen en tekst het onderwerp uitgelegd.

 

Wat is Protonentherapie?

Protonentherapie is een bestralingstechniek die sinds 2018 in het UMC Groningen aangeboden wordt. Momenteel heeft meer dan de helft van alle kankerpatiënten bestraling nodig. Het doel van bestraling is het doden van kankercellen, daarbij moeten de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard worden.

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Dit zijn onzichtbare stralen, elektromagnetische golven, waarmee ook röntgenfoto’s worden gemaakt. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor). Maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen. Protonentherapie biedt uitkomst voor patiënten waarbij de tumor dichtbij kwetsbare organen ligt. Of bij patiënten waarbij tumoren relatief ongevoelig voor de gebruikelijke bestraling zijn.

Lees meer over protonentherapie

Zie ook

Michel deelt zijn verhaal

Keelkankerpatiënten kunnen ook met protonen worden bestraald, waardoor de kans op bijvoorbeeld langdurige slikproblemen lager is dan bij fotonen. Michel kan daarover meepraten. Hij kreeg protonentherapie voor een zeldzame vorm van keelkanker. Met protonen en chemo is de tumor bestreden. “We gaan het leven vieren.”