Hoe ziet het proces van een planningsvergelijking aanvragen eruit?

Protonenbestraling is een innovatieve bestralingsvorm waardoor gezond weefsel in de buurt van de tumor beter intact blijft. Daardoor wordt de mogelijkheid op bijwerkingen beduidend verkleind. Sinds 2018 is het mogelijk om in ons protonentherapiecentrum in Groningen bestraald te worden. Inmiddels is in Nederland meer dan helft van alle kankerpatiënten protonenbestraling ofwel radiotherapie nodig.

Hoe vraag ik een planningsvergelijking aan?

Om inzichtelijk te maken of protonentherapie aanzienlijk voordeel biedt ten opzichte van de reguliere bestraling met fotonen, moet altijd een planningsvergelijking worden opgesteld. De planningsvergelijking vergelijkt het fotonenplan van het verwijzende centrum met een door ons gemaakt protonentherapieplan. Op basis van de planningsvergelijking kan het verschil in het risico op bijwerkingen worden berekend. Als dit verschil voldoet aan de criteria van het Landelijk Indicatie Protocol Protonentherapie, dan komt u in aanmerking voor behandeling met protonentherapie. Alleen wanneer uit de planningsvergelijking blijkt dat protonentherapie de beste behandeloptie is, vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. Uw behandelend specialist kan een planningsvergelijking aanvragen. U kunt uw specialist altijd vragen om informatie over protonentherapie en de mogelijkheid voor een verwijzing.

Voordelen van deze bestralingplanningsvergelijking aanvragen

 

✔️     De dosis wordt nauwkeuriger afgegeven
✔️     Minder straling in gezonde weefsels
✔️     Kans op bijwerkingen door bestraling neemt af
✔️     Kan worden ingezet bij borstkanker, hoofd-halskanker, neuro-oncologische tumoren, tumoren in de borstholte, tumoren in het zenuwstelsel en bij kinderen met kanker
✔️     Reiskosten van en naar het UMCG worden vergoed door zorgverzekeraar
✔️     Kosten voor verblijf vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar

planningsvergelijking aanvragen infographic

 

Second opinion

Als u wilt weten of u, uw partner of uw kind in aanmerking komt voor bestraling met protonen, dan kunt u ook een second opinion aanvragen in het UMCG. Echter raden wij u aan dit te bespreken met de behandelend radiotherapeut-oncoloog en de ziektekostenverzekeraar.

Tot slot

Heeft u echter na het lezen van deze informatie nog vragen over bestraling met protonen of over een planningsvergelijking aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Zie ook

Patiëntenervaringen

Wilt u meer weten over hoe het is om protonentherapie te ondergaan? Lees dan de patiëntenervaringen van Fred, Janny, Geert, Nico en Michel.