Indicaties voor Protonentherapie: Welke indicaties behandelde UMCG Protonentherapiecentrum het meest in 2020?

Op onze website vindt u alle informatie over protonentherapie. Protonentherapie is geschikt als behandeling bij verschillende typen kanker. Maar welke indicaties behandelen wij nu het vaakst? In dit artikel leest u de verdeling van behandelingen van het jaar 2020.

Indicaties voor Protonentherapie

Protonentherapie wordt ingezet als behandeling bij diverse indicaties. Daarin maken we een onderscheid in standaardindicaties en model-based indicaties. Een standaardindicatie betekent dat de patiënt indien hij of zij aan de voorwaarden voldoet automatisch in aanmerking komt voor protonentherapie. Wanneer het gaat om een model-based indicatie komen patiënten niet automatisch in aanmerking voor behandeling met protonen. Een verwijzing voor de behandeling is pas mogelijk na een planningsvergelijking.

De indicaties die door Zorginstituut Nederland zijn goedgekeurd en dus behandeld mogen worden met protonentherapie zijn:

  • Hersentumoren
  • Longkanker
  • Tumoren in het zenuwstelsel
  • Borstkanker
  • Schedelbasistumoren
  • Hoofd-halskanker
  • Kinderkanker
  • Slokdarmkanker
  • Lymfomen in de Borstkas

Maar welke indicaties voor protonentherapie werden afgelopen jaar nu het meest behandeld in het UMCG Protonentherapiecentrum?

Hoofd-halskanker

In dit overzicht is te zien dat wij het afgelopen jaar de meeste patiënten behandeld hebben die hoofd-halskanker hebben. Dit waren er 130 (33,3%). Onder hoofd-halskanker vallen onder meer mondkanker, tongkanker en strottenhoofdkanker. Meer informatie over protonentherapie bij hoofd-halskanker leest u hier.

Hersentumoren

Daarna zijn patiënten met neuro-oncologische tumoren de patiënten die wij het meest bestralen met protonen (86; 22,1%). Neuro-oncologische tumoren, of hersentumoren, vallen onder de standaard indicaties. Dat betekent dat patiënten met een hersentumor met een gunstige prognose die geen mogelijkheid hebben voor hoog-precisie bestraling (stereotactische radiotherapie), standaard in aanmerking komen voor protonentherapie. Meer over protonentherapie bij hersentumoren leest u hier.

Longkanker

De derde groep patiënten die wij veel bestralen met protonen zijn de patiënten met longkanker. Dat zijn in 2020 76 patiënten geweest (19,5%). Voor patiënten met longkanker is protonentherapie geen standaard behandelmethode. Dat betekent dat uit de planningsvergelijking moet blijken dat behandeling met protonen aanzienlijk voordeel oplevert. Alleen dan wordt een patiënt naar het UMCG Protonentherapiecentrum doorverwezen. Meer lezen over protonentherapie bij longkanker? Kijk dan hier.

Borstkanker

Ook voor patiënten met borstkanker is protonentherapie geen standaardindicatie. Hier geldt dus ook dat er een positieve uitslag uit de planningsvergelijking moet komen. In 2020 werden 53 (13,6%) patiënten behandeld voor borstkanker in het protonencentrum. Op deze pagina vindt u meer informatie over protonentherapie bij borstkanker.

Slokdarmkanker

In 2020 werd protonentherapie bij slokdarmkanker voor het eerst goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Dit jaar werden er meteen 24 patiënten met slokdarmkanker behandeld (6,2%). Op deze pagina leest u meer over protonentherapie bij slokdarmkanker.

Overige indicaties

Dan zijn er nog een aantal indicaties die wij afgelopen jaar minder behandeld hebben. Dit zijn patiënten met lymfomen (3,6%), sarcomen (1%) en schedelbasistumoren (0,3%). Onder overige indicaties verstaan wij zeer zeldzame tumoren (0,5%).

Meer informatie over wie in aanmerking komt voor protonentherapie vindt u op de pagina ‘Voor wie is protonentherapie?’.

indicaties protonentherapie umcg 2020

Terug naar overzicht