Wat zijn symptomen van een hersentumor?

Er zijn meerdere symptomen bij een hersentumor. De belangrijkste zijn: aanhoudende hoofdpijn, uitvalsverschijnselen, epileptische aanvallen of verandering in verstandelijk vermogen en gedrag. De symptomen zijn vaak afhankelijk van de plaats, grootte en de soort van de tumor. Lees op deze pagina meer over hersentumor symptomen.

Aanhoudende Hoofdpijn

De tumor kan de druk op de hersenen verhogen, zeker wanneer deze snel groeit. De tumor neemt dan extra ruimte in, of er hoopt zich vocht op in het hersenweefsel rond de tumor. Een gevolg hiervan kan hoofdpijn zijn. Vooral bij activiteiten die deze druk zelf ook laten toenemen, zoals niezen of bukken. Het is mogelijk dat deze hoofdpijn samen gaat met misselijkheid en overgeven. Het gaat vooral om aanhoudende hoofdpijn, aangezien hoofdpijn een veelvoorkomende klacht is en in de meeste gevallen niet wordt veroorzaakt door een hersentumor. Toch heeft meer dan de helft van de mensen met een hersentumor last van hoofdpijn.

De extra druk in de schedel kan naast hoofdpijn ook leiden tot sufheid, dubbel zien en in uiterste gevallen tot een coma.

Uitvalsverschijnselen

Het is mogelijk dat de tumor het hersenweefsel beschadigt of erop drukt. Dan functioneert het weefsel minder goed. Op die manier kunnen er uitvalsverschijnselen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld verlamming zijn. De tumor zit dan in de buurt van zenuwcellen die de bewegingen sturen. De spieren verliezen hun kracht bij verlamming, soms gedeeltelijk, soms helemaal. Daarnaast zijn taalproblemen ook een uitvalsverschijnsel. Een tumor in de linker hersenhelft kan dit veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde woorden verkeerd uitgesproken worden, of dat men op bepaalde woorden helemaal niet kan komen. Andere uitvalsverschijnselen kunnen zijn problemen met gehoor of zicht.

Epileptische Aanvallen

Epilepsie heeft vele oorzaken, maar ook een hersentumor is daar één van. Wanneer een volwassene nooit eerder een epileptische aanval heeft gehad kan dit bijvoorbeeld een hersentumor symptoom zijn. Ook hier kan de tumor extra ruimte innemen of kan er vocht ophopen in het hersenweefsel. De tumor kan delen van de hersenschors beschadigen en hierdoor ontstaat kortsluiting. Zo ontstaat de epileptische aanval.

Verandering in Verstandelijk Vermogen en Gedrag

Soms bevindt de hersentumor zich in een gedeelte waar deze onopgemerkt kan groeien en waar deze geen uitval van functies veroorzaakt. Het kan zijn dat er dan veranderingen in verstandelijk (cognitief) vermogen optreden. Daarbij valt te denken aan geheugenproblemen. Deze veranderingen vallen over het algemeen minder op dan aanhoudende hoofdpijn of uitvalsverschijnselen.

Behandeling Hersentumor

Wanneer u de diagnose hersentumor krijgt zijn er verschillende opties voor behandeling. Wanneer één van deze opties bestraling is, komt u mogelijk in aanmerking voor protonentherapie. Een behandeling met protonentherapie kan bij patiënten met een hersentumor vooral complicaties op de lange termijn voorkomen. Hierbij valt te denken aan problemen met het geheugen en concentratiestoornissen. Meer informatie over protonentherapie bij een hersentumor leest u hier.

Download de brochure 'Protonentherapie bij een Hersentumor'

Zie ook

Protonentherapie bij Hersentumoren

Een behandeling met protonentherapie kan bij patiënten met een hersentumor (of neuro-oncologische tumor) vooral complicaties op de lange termijn voorkomen. Denk hierbij aan problemen met het geheugen en concentratiestoornissen. Deze treden vaak pas vijf tot tien jaar na de behandeling op.