Goedgekeurd: behandelrichtlijn voor protonentherapie bij zaadbalkanker

Een positieve ontwikkeling rondom de behandeling van zaadbalkanker. Recentelijk heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) het indicatieprotocol voor seminomen goedgekeurd. Dat betekent dat zaadbaalkanker nu officieel een indicatie is voor protonentherapie. De kosten van protonentherapie bij deze specifieke vorm van kanker worden nu standaard vergoed door de zorgverzekeraar.

Wijziging in het indicatieprotocol

Patiënten met zaadbalkanker werden eerder al met protonen behandeld onder een voorlopig indicatieprotocol. Deze is nu dus officieel vastgesteld, maar er zijn ook veranderingen doorgevoerd. Tot voor kort werd zaadbalkanker voor mannen onder de 50 jaar beschouwd als een standaardindicatie voor protonentherapie. Dat is aangepast. Er geldt nu een model-based indicatie voor alle patiënten, ongeacht leeftijd. Dit betekent dat voor iedere patiënt individueel wordt beoordeeld of protonentherapie de beste behandeloptie is door middel van een planningsvergelijking.

Effectief voor jonge zaadbalkankerpatiënten

In de praktijk blijkt dat zo’n 90% van de patiënten met zaadbalkanker jonger dan 50 jaar geschikt wordt bevonden voor protonentherapie. Protonentherapie is dus een passende behandelingsoptie voor een groot aantal patiënten met deze aandoening.

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.