Goedaardige Hersentumoren

Een tumor in de hersenen kan zowel goed- als kwaadaardig zijn. Als er sprake is van een goedaardige hersentumor betekent het dat de tumor niet uitzaait, langzaam groeit en niet doordringt in omliggend weefsel. Lees op deze pagina meer over goedaardige hersentumoren en de behandeling.

Verschil tussen een kwaadaardige en goedaardige hersentumor

Zoals hierboven benoemd groeit een goedaardige hersentumor vaak langzaam. De tumor is goed afgegrensd en dringt niet door tot omliggend weefsel. Een kwaadaardige hersentumor groeit daarentegen heel snel. Ook dringt deze door naar omliggend hersenweefsel en zaait deze uit naar andere delen in de hersenen, of naar het ruggenmerg. Het gebeurt zelden dat de tumor uitzaait naar andere delen van het lichaam. Hoewel een goedaardige hersentumor niet uitzaait, kan deze wel gevaarlijk zijn. In uitzonderlijke gevallen kan een goedaardige tumor in een kwaadaardige tumor veranderen. De goedaardige hersentumor kan zelf ook klachten geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer deze druk geeft op omliggend weefsel.

Naast deze verschillen is de vorm van de tumor meestal ook anders. Een goedaardige tumor heeft vaker een ronde vorm, terwijl een kwaadaardige tumor vaker als een soort aardappel die begint uit te lopen groeit.

Soorten goedaardige hersentumoren

Er zijn verschillende soorten hersentumoren. Eén van de meest voorkomende goedaardige hersentumor is een meningeoom. Dit is een tumor die in de hersenvliezen ontstaat. Ook al is de tumor goedaardig, meningeomen kunnen ernstige klachten veroorzaken wanneer deze in een belangrijk gebied in de hersenen zitten.

Een andere veel voorkomende goedaardige hersentumor is de hypofysetumor. Deze ontstaat zoals de naam al verklaart in de hypofyse. De hypofyse ligt in de schedel, achter de neus. Ook deze tumor kan klachten geven door het drukken op belangrijke gebieden in de hersenen.

Daarnaast is er ook nog de brughoektumor. Deze is bijna altijd goedaardig. De tumor ontstaat tussen de kleine hersenen en de hersenstam. Wanneer de tumor tegen zenuwen aanduwt kan deze klachten veroorzaken.

Behandeling Hersentumoren

Zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren kunnen dus ernstige klachten geven. Het is daarom belangrijk dat u bij klachten naar de huisarts gaat. Deze zal u doorverwijzen naar een specialist indien dat nodig is.

Het UMCG Protonentherapiecentrum behandelt patiënten met zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren met protonentherapie. Protonentherapie is een vorm van radiotherapie. Dankzij nauwkeurige bestraling is de dosis straling in de tumor even hoog, maar is de straling in omliggend weefsel lager. Hierdoor neemt de kans op langdurige bijwerkingen van bestraling af. Daarbij kan men denken aan problemen met de concentratie of het geheugen. Deze treden soms pas vijf tot tien jaar na de bestraling op. Lees op deze pagina meer over protonentherapie bij hersentumoren.

Weten of u in aanmerking komt voor behandeling met protonentherapie? Kijk dan op de pagina ‘Voor wie is Protonentherapie’.

Download de brochure 'Protonentherapie bij een Hersentumor'

Zie ook

Protonentherapie bij Hersentumoren

Een behandeling met protonentherapie kan bij patiënten met een hersentumor (of neuro-oncologische tumor) vooral complicaties op de lange termijn voorkomen. Denk hierbij aan problemen met het geheugen en concentratiestoornissen. Deze treden vaak pas vijf tot tien jaar na de behandeling op.