Een dag met… Radiotherapeutisch Laborant Fotonen- en Protonenplanning Edwin Blokzijl

In onze serie ‘Een dag met…’ kijken we een dag mee met één van onze specialisten van het UMCG Protonentherapiecentrum. Deze keer kijken we mee met Radiotherapeutisch Laborant Fotonen- en Protonenplanning Edwin Blokzijl. Hoe ziet zijn dag op het protonencentrum eruit?

5:40 uur

Het is 5:40 uur. De wekker gaat. Na mezelf één of twee keer enig uitstel gegeven te hebben stap ik uit bed. Een zo koud mogelijke douche en dan naar beneden. Het huis is donker, maar iedere ochtend wordt me vrolijk goedemorgen gewenst door Mauro, onze hond.

5:55 uur

Even voor zessen maak ik me klaar voor de lekkerste wandeling van de dag. In de stilte – het is buiten nog donker en er is geen mens op straat – maken Mauro en ik een lekkere wandeling door Delfzijl. Rond 6:30 uur zijn we fris en helemaal wakker weer thuis en is het tijd voor een kop koffie.

6:50 uur

Ik begroet m’n zoons, 15 en 13 jaar, die uitermate zorgvuldig omgaan met de slaaptijd die ze hebben en dus in sneltreinvaart alle dingen doen die ze moeten doen om de trein te halen naar Groningen. Tijd voor een gezellig gezamenlijk ontbijt maken we op zondag. Vandaag 2 crackers. Allebei zitten ze op een middelbare school in Groningen en dus is het om 7.15 uur in draf naar het station.

Voordat ik in de auto stap wens ik Marjanne, mijn vrouw, een fijne dag. Ze mag uitslapen of eigenlijk, eindelijk slapen. Ze is verloskundige en is gisteravond rond half twaalf vertrokken en ligt nog maar net in bed.

7:00 uur

Het is 7:00 uur en ik stap, met een koffie en appeltje voor onderweg, in de auto naar Groningen. Onderweg luister ik naar radio 1 en ik verbaas me hoe mensen zo vroeg al zo’n waterval van woorden kunnen hebben.

7:35 uur

Het is 7:35 uur wanneer ik mijn auto parkeer, ergens zo dicht mogelijk bij het UMCG. Ik pak m’n vouwfietsje en fiets naar het UMCG. Om 7:45 uur sta ik op de afdeling, ik pak een bakje koffie, begroet m’n collega’s en begin aan mijn werkdag.

8:00 uur

Vandaag ga ik een protonen bestralingsplan maken voor een mevrouw met borstkanker. Gisteren bleek uit het fotonenplan, onze standaard techniek, dat de dosis op het hart met deze techniek dusdanig hoog was dat er een planningsvergelijking gedaan moest worden.

Ik werk op de planning van de afdeling radiotherapie. Ik maak de bestralingsplannen die gegeven wordt op het toestel. Omdat iedere patiënt verschillend is worden alle bestralingsplannen voor iedere patiënt individueel zo optimaal mogelijk gemaakt.

Na een groot aantal voorbereidende zaken begint het plannen. Protonenberekeningen duren (veel) langer dan fotonenberekeningen. Tijdens het wachten is er gelegenheid om een plan te controleren voor een patiënt die vanmiddag start. Gisteren aan het einde van de middag is dat plan gemaakt en voordat we het vrijgeven voor bestraling doet een collega een volledige controle.

9:30 uur

Na deze controle maak ik een praatje met de chef. Iedere dag worden twee collega’s van de planning benoemd tot chef van de dag. Ze waken ervoor dat alle werkzaamheden op tijd gebeuren. Ook nemen ze de telefoontjes aan met vragen van artsen en over de bestralingstoestellen en zorgen ervoor dat nieuw aangemelde patiënten op tijd een bestralingsplan krijgen.

De chef vraagt me of ik tijd zie om voor vanmiddag een planaanpassing te doen. Een patiënt heeft een CT tijdens de behandeling gehad en daarop is te zien dat we het bestralingsplan iets moeten aanpassen om de behandeling optimaal te houden.

11:00 uur

De planaanpassing is klaar en nadat de arts het heeft goedgekeurd gaat nu een collega de controles doen. Heerlijk zo’n snelle actie. Wanneer ergens weinig tijd voor is en het door teamwork lukt, dan geeft dat veel voldoening!

11:15 uur

Eigenlijk ben ik best tevreden over het protonenplan wat ik aan het plannen ben. Ik laat de fysica een aantal tussentijdse controles doen. Tijdens deze controles kijken ze of alles in het plan gedaan is volgens protocol en of het plan wat ik bedacht heb werkelijk af te stralen is.

11:45 uur

De fysica heeft het plan bekeken en heeft een aantal opmerkingen geplaatst die we moeten bespreken met de artsen voordat ik het plan volledig ga plannen. Ik maak een afspraak voor een overleg en zorg ervoor dat alles klaar staat voor deze bespreking.

12:15 uur

Gelukkig, de agenda’s van de artsen, de fysica en mezelf laten een bespreking op korte termijn toe. We bespreken het plan en nemen daarin de opmerkingen vanuit de fysica mee. We zijn het erover eens dat het plan zoals ik het bedacht heb akkoord is voor verdere optimalisatie. Ik leg de opmerkingen uit het overleg vast in het patiëntendossier en ga aan de slag.

12:30 uur 

Het systeem is weer aan het rekenen en ik heb tijd voor m’n lunchpauze. Op de afdeling heb ik een vaste lunchgroep. Een aantal collega’s die her en der op de afdeling werken. Vaak spreken we rond 11:00 uur via de ‘lunchapp’ een tijd af om te lunchen. Vandaag hebben we om 12:30 uur afgesproken en, omdat mijn werkzaamheden daar tijd voor bieden, ga ik mee. We eten een broodje en een kopje soep ik het restaurant, bespreken het nieuws van de dag en zorgen ervoor dat er nog tijd is voor een korte wandeling. Het is aardig goed weer. We lopen een rondje om het ziekenhuis. Heerlijk, in de frisse lucht even de gedachten laten gaan.

13:00 uur 

De pauze is voorbij, het protonenplan lijkt bijna klaar en ik doe een berekening om te beoordelen of het plan ook bij enige variatie in ligging of vorm goed blijft.

Tijdens deze berekening is er tijd voor andere werkzaamheden. Ik krijg het verzoek een MRI-scan die gemaakt is van een patiënt te matchen met een planningsCT. Op die manier kan de arts het te bestralen gebied nog nauwkeuriger intekenen.

13:30 uur 

Het protonenplan is nog niet klaar. Het blijkt dat het niet robuust genoeg is om alle mogelijke variaties in ligging te doorstaan. Ik start een nieuwe rekenronde waarin ik zorg dat er nog meer rekening gehouden wordt met deze onzekerheid.

14:00 uur 

Er is een overleg waarin ik samen met mijn collega’s het inwerktraject van nieuwe laboranten bespreek. Wanneer collega’s nieuw binnenkomen op de planning moeten ze ingewerkt worden. Dit is belangrijk en vraagt de nodige aandacht. Als senior laboranten hebben wij de taak dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. Een hele puzzel. Het inwerken kost veel tijd. Samen bespreken we wie het inwerken op zich neemt en stippelen we een route voor de laborant uit.

14:30 uur 

Het protonenplan is klaar! Opnieuw laat ik de fysica de laatste controles doen. Ik maak een afspraak met de artsen om ze het plan te laten zien.

15:00 uur 

Samen met de artsen en de fysica bespreken we het gemaakte plan. Iedereen is tevreden. De dosis op het hart is veel lager dan bij het fotonenplan. We besluiten dat dit plan akkoord is en zorgen ervoor dat het plan morgen klaar is voor het bestralingstoestel. Ik vraag een collega of ze de controles wil doen. Tevreden met het eindresultaat doe ik de laatste administratieve zaken voor dit plan en sluit het af.

15:15 uur 

Spoed! Een patiënt die op het hoofdhalsgebied bestraald wordt heeft aangegeven dat het masker die hij opheeft tijdens de bestralingen niet meer past. Het is voor de patiënt niet vol te houden om op deze manier stil te liggen tijdens de bestraling. Er wordt besloten het masker iets ruimer te maken. Deze aanpassing kan echter zorgen voor een iets andere ligging van het hoofd. Voordat we de bestraling van die dag gaan doen beoordelen we deze onzekerheid met het maken van een nieuwe CT. Ik krijg de vraag of ik zo snel mogelijk de hele procedure wil doen en wil beoordelen of het bestralingsplan zoals we deze gemaakt hebben nog volstaat met deze aanpassing van het masker.

16:00 uur 

Ik krijg een mail van een collega met de vraag of ik even wil kijken naar een planopzet die ze gemaakt heeft. Ik heb haar ingewerkt en heb aangegeven dat ze bij twijfel altijd mijn hulp mag vragen. Samen bekijken we de planopzet. Samen zijn we het over de opzet eens. Ze gaat door met plannen zoals ze begonnen was. Het geeft veel voldoening te merken dat mensen na hun inwerktraject hun eigen gang gaan. Dat je keuzes gemaakt ziet worden die je zelf ooit hebt aangedragen, maar ook dat er eigen keuzes gemaakt worden. Ik probeer iedereen op zo’n manier uitleg te geven dat ze zelf de oplossing vinden. Leuk om dat terug te zien.

16:30 uur 

Het is half vijf. De afdeling loopt langzaam leeg. Ik verstuur nog een aantal mails waar ik gedurende de dag niet aan toe gekomen ben. In de rust tussen half vijf en vijf gaat dat voor mij het beste.

16:50 uur 

Ik stap op m’n vouwfietsje. Fiets door de regen naar m’n auto. Ik heb een beetje haast. Om zes uur moet eigenlijk het eten op tafel staan. Ik heb een appje van m’n vrouw gekregen dat alles klaar staat maar dat ze waarschijnlijk niet mee-eet omdat er weer een bevalling gaande is. In de auto luister ik naar het laatste nieuws. Toch maar even een CD aangezet. Onder het genot van de muziek en een lekkere banaan rij ik terug naar Delfzijl.

17:30 uur 

Gelukkig ben ik op tijd thuis. Ik ga koken en m’n zoons dekken de tafel. Daarna kleden ze zich alvast om. Direct na het eten fietsen ze naar de voetbal en de atletiek. Ze sporten straks een lange schooldag heerlijk van zich af. Vanavond ga ik nog een partijtje tennissen. Lekker om even met iets totaal anders bezig te zijn.

Vond u dit artikel interessant? Lees dan ook de andere blogs van onze medewerkers.

Lees meer blogs van medewerkers
edwin blokzijl