Delen van kennis en ervaring over protonentherapie

Internationale congressen maken het mogelijk dat wereldwijd experts op het vakgebied van Radiotherapie  hun kennis en ervaring delen. Dit zorgt ervoor dat we de mogelijkheden van o.a. protonentherapie optimaal benutten en daarmee de beste zorg aan onze patiënten kunnen bieden. Ook experts binnen onze afdeling, zoals Elske Gort en Cassia Oraboni Ribeiro, nemen deel aan deze congressen.  

Elske Gort is onderzoeker bij de RACE-studie. Deze studie richt zich op inter- en intrafractiebeweging en de potentiële winst van protonentherapie bij cervix patiënten. Zij heeft dit jaar verschillende congressen bezocht zoals het ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) congres in Milaan (Italië) en het PTCOG (Particle Therapy CO-operative Group) congres in Manchester (Engeland). Tijdens deze congresbezoeken presenteerde ze de resultaten van haar onderzoek. Hierbij liet ze zien dat bij baarmoederhalskanker voor zowel bestraling met fotonen als protonen de inter- en intrafractie coverage vergelijkbaar is, maar dat bestraling met protonen een veel lagere dosis geeft in de darmen en beenmerg, wat kan leiden tot minder toxiciteit.

 

Cássia Oraboni Ribeiro is promovendus en het project waarin haar onderzoek is ondergebracht richt zich op protonentherapie voor bewegende tumoren (zoals long-, slokdarm- en levertumoren). Zij heeft een bezoek gebracht aan het PTCOG (Particle Therapy CO-operative Group) congres in Manchester (Engeland). Tijdens dit congres heeft zij het resultaat van het onderzoek gepresenteerd, de efficiëntie van verschillende soorten proton-bestralingsmachines voor de bestraling van bewegende tumoren. Ook zijn de verschillende behandelstrategieën voor deze categorie patiënten onderzocht waarvan het resultaat gepresenteerd wordt tijdens het ASTRO (American Society for Radiation Oncology) congres in Chicago (Verenigde Staten). In het UMCG starten wij nog dit najaar met protonenbestraling van patiënten met longkanker.

Terug naar overzicht