Capaciteit UMCG Protonentherapiecentrum

In 2022 hebben we 499 patiënten bestraald in het UMCG Protonentherapiecentrum. Afhankelijk van hoeveel mensen er verwezen worden, starten er per week ongeveer 10 patiënten met een behandeling. Zij komen vervolgens elke doordeweekse dag, gedurende meerder weken langs in het Protonentherapiecentrum voor bestralingen.

protonentherapie bij tumoren in de borstholte

Capaciteit

De vergunde capaciteit van het UMCG Protonentherapiecentrum is 600 patiënten per jaar. Dat betekent dat we maximaal 600 patiënten per jaar mogen bestralen. Maar het maximale aantal patiënten dat we kunnen behandeling in het protonentherapiecentrum ligt lager. We hebben twee bestralingsruimtes die optimaal gebruikt worden. We bestralen elke dag van 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds, dat betekent dat we ongeveer 14 uur bestralingstijd hebben per dag. We bestralen op elke doordeweekse dag en soms ook in het weekend. Per patiënt zijn we 15 tot 60 minuten bezig. Afhankelijk van het type patiënten, kunnen we dus meer of minder patiënten op een dag behandelen. Het maximale aantal patiënten dat we in een jaar kunnen behandelen is ongeveer 550 patiënten.

Wanneer er doordeweeks feestdagen zijn of de apparaten hebben een storing gehad, dan wordt er ook op zaterdag of zondag bestraald. Dan halen we de gemiste dag in.

Dagelijkse controles

Daarnaast moet de apparatuur dagelijks gecontroleerd worden. ’s Ochtends voordat het protonentherapiecentrum opengaat wordt de apparatuur eerst getest door IBA, de leverancier van de bestralingsapparaten. In ‘Een dag met… Lennert‘ lees je hoe dat in zijn werk gaat. Daarna worden er nog testen gedaan door onze eigen klinisch fysicus. Hoe dat gaat kun je lezen in ‘Een dag met… Charlotte‘. Pas als alles is goedgekeurd kunnen de bestralingen van start. Dat is meestal rond 8 uur.

We maken intensief gebruik van onze apparatuur. We zijn heel tevreden met de 499 patiënten die we in 2022 hebben kunnen bestralen. Onze verwachting is dat we in 2023 op onze maximale capaciteit uit zullen komen.

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.