Behandelingen 2022 Protonentherapiecentrum

In 2022 hebben we 499 patiënten bestraald in het UMCG Protonentherapiecentrum. Protonenbestraling wordt gedaan bij verschillende tumoren. Of een patiënt in aanmerking komt voor protonenbestraling is afhankelijk van verschillende factoren. 

Bij bepaalde tumoren komen patiënten altijd in aanmerking voor protonentherapie. Dit zijn de standaardindicaties. Andere tumoren komen in aanmerking voor protonenbestraling wanneer de kans op bijwerkingen aanzienlijk lager is dan bij fotonenbestraling. Om te bepalen of dit het geval is makken we een planningsvergelijking. In 2022 hebben we bijna 450 planningsvergelijkingen gemaakt. Van het daadwerkelijk aantal uitgevoerde behandelingen in 2022 hebben we een infographic gemaakt.

23% van de bestralingen bij hoofd-halskanker

De meeste behandelingen zijn gedaan bij hoofd-halstumoren, slokdarmkanker en borstkanker. Dit zijn alle 3 model-based indicaties, wat wil zeggen dat we een planningsvergelijking maken om te bepalen of de kans op bijwerkingen bij protonentherapie lager is dan bij fotonentherapie.

Capaciteit

We hebben twee bestralingsruimtes die optimaal gebruikt worden. We bestralen elke dag van 8 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds, dat betekent dat we ongeveer 14 uur bestralingstijd hebben per dag. We bestralen op elke doordeweekse dag en soms ook in het weekend. Per patiënt zijn we 15 tot 60 minuten bezig. Afhankelijk van het type patiënten, kunnen we dus meer of minder patiënten op een dag behandelen. Het maximale aantal patiënten dat we in een jaar kunnen behandelen is ongeveer 550 patiënten. Meer informatie over hoe intensief de bestralingsruimtes worden gebruikt lees je in dit nieuwsbericht.

Bekijk de infographic groter.

verdeling behandelingen protonentherapiecentrum 2022

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.