Award voor beste abstract tijdens ESTRO 2022 voor Petra Klinker

“Tijdens een jaarlijks congres (ESTRO: European Society for Radiotherapy and Oncology) had ik de eer de award te winnen voor beste RTT abstract! Mijn abstract ging over het selecteren van patiënten met slokdarmkanker voor protonentherapie. Ik mocht daar een presentatie gegeven over mijn onderzoek.

In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de geschatte kans op complicaties bij patiënten die behandeld worden met chemotherapie en radiotherapie of patiënten die chemotherapie en radiotherapie krijgen en vervolgens een operatie. Ik heb gebruik gemaakt van speciale modellen die de stralingsdosis op het hart voor zowel de fotonen en protonen bestralingstechniek vertalen naar een geschatte kans op complicaties na behandeling. Door deze modellen te gebruiken kan worden ingeschat of protonen radiotherapie voordeel biedt. Hierbij zagen we een lagere bestralingsdosis in meerdere organen (o.a. hart en longen) wanneer er protonentherapie gegeven wordt. Dit verschil was het grootst in de patiëntengroep die chemotherapie en radiotherapie kreeg. Echter, de afname in de kans op complicaties was groter in de patiënten die chemotherapie en radiotherapie en vervolgens een operatie kregen.

Momenteel wordt er gewerkt aan aanvullende modellen die ook de risico’s op complicaties op andere organen kunnen inschatten. Zo kunnen we nog beter inschatten welke therapie bij welke patiënten de kans op complicaties verkleind.”

Door Petra Klinker (planningslaborant)

petra klinker wint rtt beste abstract award

Terug naar overzicht