Alcohol vergoot de kans op 7 soorten kanker

Wist je dat alcohol je kans op kanker groter maakt? 37% van de Nederlanders weet dit niet. 1 glas per dag kan het risico al groter maken. Hoe meer je drinkt, hoe groter het risico wordt.

Wil je weten welke soorten kanker je kunt krijgen door alcohol? We zetten ze voor je op een rij.

Borstkanker

Drink je alcohol? Dan is je risico op borstkanker groter. Zelfs met 1 glas per dag is je kans al wat groter. Hoe meer je drinkt, hoe groter het risico wordt.

Borstkanker is de meestvoorkomende soort kanker bij vrouwen. Elk jaar krijgen ruim 15.000 vrouwen de diagnose. Mannen kunnen het ook krijgen, maar dat komt veel minder vaak voor. Lees meer over mannen en borstkanker.

Na 5 jaar is 88% van de mensen met deze ziekte nog in leven. Toch overlijden er elk jaar 3.000 mensen.

Darmkanker

Ook je kans op darmkanker is groter als je alcohol drinkt. Hoe meer je drinkt, hoe groter je kans op darmkanker. Maar ook als je 1 glas per dag drinkt, heb je wat meer kans.

Darmkanker komt veel voor in Nederland. Elk jaar krijgen bijna 13.000 mensen deze ziekte. Mannen krijgen het vaker dan vrouwen. Jaarlijks overlijden bijna 4.500 mensen.

Ook sommige soorten voeding maken je kans op darmkanker groter. Lees meer over voeding die je kans op kanker groter maakt.

Keelkanker

Keelkanker komt vaak door alcohol. Rook en drink je? Dan heb je nog meer kans op deze soort kanker. De helft van de mensen die keel- of mondkanker krijgt drinkt veel alcohol.

Elk jaar krijgen ongeveer 900 mensen keelkanker. En overlijden ongeveer 375 mensen aan deze ziekte.

Leverkanker

Veel mensen met leverkanker krijgen dit door alcohol. Hoe meer je drinkt, hoe groter je kans op leverkanker. Maar ook als je 1 glas per dag drinkt, heb je wat meer kans.

Elk jaar krijgen ongeveer 1.000 mensen leverkanker. Het is moeilijk te genezen. Elk jaar overlijden bijna 1.000 mensen aan deze ziekte.

Mondkanker

Mondkanker komt vaak door alcohol. Drink je en rook daarbij? Dan heb je meer kans op deze soort kanker. De helft van de mensen die keel- of mondkanker krijgt drinkt veel alcohol.

Elk jaar krijgen ongeveer 1.000 mensen mondkanker.

Slokdarmkanker

Door alcohol heb je meer kans op slokdarmkanker. Rook je daarbij? Dan is de kans op slokdarmkanker nog groter. Hoe meer je rookt of drinkt, hoe groter die kans is.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2.650 mensen slokdarmkanker. Het is moeilijk te genezen. Wel overleven door onderzoek steeds meer mensen de ziekte: 30 jaar geleden was 7% van de mensen na 5 jaar nog in leven. Nu is dat 23%. Maar nog steeds overlijden elk jaar 2.000 mensen aan slokdarmkanker.

Strottenhoofdkanker

Ook je kans op strottenhoofdkanker is groter als je alcohol drinkt. De kans is nog groter als je er ook bij rookt. Je strottenhoofd zit vlak onder je keel.

Elk jaar krijgen in Nederland bijna 700 mensen strottenhoofdkanker. Mannen hebben het 4 keer zo vaak als vrouwen. Jaarlijks overlijden ongeveer 230 mensen aan deze ziekte.

Lees het volledige artikel op de website van KWF (Bron)

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.